Werkgeluk en gelukkig zijn? Je kunt het leren!

159 keer gelezen

De meeste mensen hebben een baan, sommigen zelfs een goede baan, en een enkeling heeft een top-baan. Maar dat betekent lang niet altijd dat deze mensen ook gelukkig zijn in hun werk. Maatschappelijk succes is niet automatisch een route naar werkgeluk.

Deze blog gaat over positieve emoties in je werk en het versterken ervan. Over onverwachte routes naar werkgeluk.

Wat zegt de psychologie over geluk ?

De psychologie heeft zich in de 20e eeuw vooral gericht op het uitbannen van psychisch leed en reduceren van klachten. Daarin is veel bereikt, maar we hebben ook een prijs betaald voor deze stap voorwaarts: door ons te richten op het verlichten van klachten en problemen (stress, spanningsklachten, faalangst et cetera) is op de achtergrond geraakt hoe we ons (werk)leven waardevol maken.

Positieve psychologie

Martin Seligman is de grondlegger van de positieve psychologie en werd geïntrigeerd door de vraag: hoe kunnen we in de bovenste regionen van ons bereik van geluk leven?

Seligman heeft veel onderzoek gedaan naar positieve emoties en naar factoren die bijdragen aan wat Aristoteles ‘het goede leven’ noemde. Gelukkig leven definieert Seligman als het herkennen en gebruiken van je karakteristieke competenties en deugden:

 • Kennis en wijsheid
 • Moed
 • Liefde en medemenselijkheid
 • Rechtvaardigheid
 • Gematigdheid
 • Spiritualiteit en transcendentie.

Geluk gaat over verbinding met je authenticiteit (wie ben ik nou echt ?) en verbinding met zingeving (een doel dat groter is dan jijzelf).

Werk & geluk : een goed huwelijk ?

Werken biedt een gestructureerde omgeving om tot uiting te brengen wie je bent en welke bijdrage je wilt leveren aan je omgeving. De cruciale vraag is: kun je in je huidige werk voldoende aanknopingspunten vinden voor jouw kwaliteiten en jouw missie ? De kunst is om niet meteen te denken in termen van een andere baan. Je kunt vaak binnen je huidige baan al mogelijkheden vinden om je voldoening te laten groeien.

Een baan of een missie ?

Een mooi voorbeeld daarvan komt uit onderzoek naar schoonmakers in een ziekenhuis.
De schoonmakers die hun werk als zinvol zagen, zagen zichzelf als van cruciaal belang voor de gezondheid van de patiënten, ze probeerden zo efficiënt mogelijk te werk te gaan, ze anticipeerden op de behoeften van de artsen en verpleegkundigen zodat die meer tijd aan patiëntenzorg konden besteden en ze breidden zelf hun taken uit (zoals het opvrolijken van patiënten). De positieve spiraal is zichtbaar: een hoger doel nastreven, persoonlijke competenties en deugden inzetten, voldoening ervaren, positieve emoties, voldoening en geluk.

Werkgeluk.jpg

De schoonmakers die hun werk als 'een baan' zagen, beschouwden hun werk als 'het schoonmaken van kamers', meer niet. Zij voelden zich minder gelukkig dan de eerste groep schoonmakers.

Werkgeluk

Authentiek geluk bereik je door een hoger doel na te streven dan alleen je taak vervullen. Mensen met een missie zien hun werk als een bijdrage aan het algemeen belang, iets dat groter is dan zijzelf. Elke baan kan een missie worden: een vuilnisman die zijn werk doet om de wereld een beetje schoner te maken, heeft een missie.

En omgekeerd kan elke missie worden ervaren als een baan. Een arts die geen gepassioneerde betrokkenheid bij haar werk voelt, heeft geen missie.

Als jij je werk ziet als een missie en als je voldoening ervaart in je werk, ben je een gelukkig mens. Als je die voldoening mist, is het tijd om op zoek te gaan naar hoe je je werk anders kunt vormgeven. Het gaat daarbij zeker niet altijd om het vinden van ‘de juiste baan’, het gaat soms om hoe je je werk ‘passend bij jou’ kunt invullen.

5 stappen om je werkgeluk te vergroten:

 1. Streef bewust naar het geluk van anderen in je werkomgeving:
  collega’s, klanten, patiënten. Geef aandacht, complimenten, feedback. Kortom: wees klantgericht en collegiaal.
  (en je zult merken dat niet alleen zij, maar ook jij je hier goed bij voelt).
 2. Ken je kwaliteiten en je missie. Dat maakt het een stuk makkelijker om te weten welk werk bij je past en hoe je je werk wilt vormgeven.
 3. Stel jezelf doelen en oefen jezelf daarin. Je zult ondervinden dat jezelf ontwikkelen een bron van werkgeluk is.
 4. Word je bewust van de momenten waarop je voldoening ervaart en markeer die ervaringen voor jezelf of deel ze met anderen.
 5. Praat met een collega die voor jou een voorbeeld is op een bepaald terrein, bijvoorbeeld in het omgaan met klanten die niet tevreden zijn.

Vragenlijst Werkgeluk en Welbevinden

Binnenkort hebben wij een vragenlijst ter beschikking die je kan helpen om een beeld te krijgen van hoe het is gesteld met je werktevredenheid en je welbevinden op je werk(plek). Wil je deze vragenlijst per mail toegestuurd krijgen, laat ons dat weten. Dit kun je doen door gebruik te maken van de knop hieronder.

Aanvragen vragenlijst Werkgeluk en Welbevinden

Heb je vragen, neem dan contact op : 024 397 8892

Alle blogs van Sija Bos

Sija Bos, coach Utrecht

GERELATEERD

Al onze blogs: kiezen op onderwerp

Loopbaan