Ondernemers lopen door muren heen

60 keer gelezen

Ondernemers zijn gewend om door muren heen te lopen. Letterlijk en figuurlijk, en meestal nog onbewust ook.

Als je even de reële wereld zou zien met heel sterke microscopische ogen, zie je jezelf en alles om je heen als een bonte verzameling van atomen en ionen, die onophoudelijk dansen en vibreren.

Letterlijk:

Op een dag realiseerde ik me dat om door muren heen te kunnen lopen, je de atomen en ionen zodanig moet kunnen harmoniseren dat de trillingen zo op je afgestemd zijn dat je zo door de muur heen kan lopen door de invloed van harmonie, zonder geweld. Zonder dat ook maar je lichaam, steen of stuk beton dan ook maar gekraakt wordt. Albert Einstein zei al dat alles energie is. Dus als we de kunst zouden verstaan dit te doen, dan...

De wereld, onze realiteit die we waarnemen met onze zintuigen, bestaat 'alleen maar' uit atomen en deeltjes, ionen e.d. Als je een atoom ontleedt naar de kern, en waar deze nog meer uit is opgebouwd, dan houd je niets over. Dat is het ledige, ofwel het verenigd veld, zoals Albert Einstein dit noemde. Het veld waar alle diversiteit uit voortkomt. En grover naar moleculen en alles daartussen in, toe naar het grofstoffelijke. Materiaal is gestolde energie ofwel vertraagde energie. Hoe langzamer de atomen en deeltjes bewegen hoe meer het in materialen verandert. Hoe sneller dit allemaal trilt, bepaalt ook de fijn stoffelijkheid, dus de frequenties. Ook gedachten bestaan hieruit.

Hoe zuiverder een gedachte, hoe sterker en lichter deze is en alles beïnvloedt ten dienste van groei. Dan maakt dit het zuivere denken en zuivere bewustzijn verfijnd. Met je denken en bewustzijn beïnvloed je de omgeving, de wereld en het heelal. Je Focus is daar dus ook een hoofdrolspeler in.

Figuurlijk: De letterlijke versie hierboven is bij wijze van spreken eenvoudiger dan de figuurlijke versie...

Voor ondernemers zijn er veel factoren en onzekerheden die barrières vormen waar zij doorheen moeten breken. Deze kunnen we, in lijn met de gebruikte metafoor, ongeleide atomen en ionen noemen. Wat bijvoorbeeld te denken van de complexiteit van vraag- en aanbod beheersen? Of het investeren in menselijk kapitaal? Of de creativiteit om als ondernemer iets van nul naar een dienst of product te ontwikkelen?

Er zijn voor ondernemers dus vele uitdagingen en barrières waarvan de spreekwoordelijke atomen en ionen eerst gerangschikt en in harmonie gebracht moeten worden voor sprake is van een bloeiend bedrijf. Net als Aristoteles al zei: 'Het geheel is meer dan de som der delen'.

Anders kom je er niet (doorheen)

Door welke barrières u heen bent gegaan en nog moet gaan, weet u. Daaruit blijkt uw ervaring als ondernemer. Voor degene die een goede ondernemer wil worden, lees dan tussen de regels om te snappen wat voor u barrières zijn en wat dat van u vraagt om daar doorheen te gaan en een bloeiende onderneming op bouwen.

U wilt een goede ondernemer worden en u heeft vragen over het nemen van barrières, zonder schade op te lopen? Neem contact op: 024 397 8892

Alle blogs van Willem

Willem van Esch, coach Rotterdam en internationaal, is een ervaren internationale ondernemer en is trusted advisor voor ondernemers wereldwijd.

Al onze blogs: kiezen op onderwerp

Ondernemers