Loopbaanopstellingen: verheldering van het innerlijk proces

75 keer gelezen

In mijn vorige blog over opstellingen heb ik twee type loopbaanopstellingen genoemd. In deze blog wil ik met name ingaan op de verheldering van het innerlijk proces aan de hand van een opstelling van een kandidaat die meer zicht wil krijgen op ander werk. Het doel van deze opstelling was bewustwording & acceptatie en vervolgens integratie:

Welke loopbaankeuzes heb ik gemaakt?
Welke belangrijke gebeurtenissen zijn er op mijn pad gekomen?
Wat voor kwaliteiten, vaardigheden en inzichten ben ik nu rijker?
Wat leren deze inzichten mij met betrekking tot focus op nieuw werk?

Opstellingen: vertrekpunt is wens of behoefte

Een opstelling start altijd vanuit een wens of behoefte. De wens van deze kandidaat was in aanvang meer zicht op werk. Bij de intake bleek echter dat deze kandidaat een gebrekkig inzicht had in eigen kwaliteiten en weinig zelfvertrouwen uitstraalde. Daarop voortbordurend bleek dat ze zich herkende in een patroon waarin anderen haar wel kwaliteiten toeschreven, terwijl zij daar op dat moment zelf niet van overtuigd was. Verder noemde ze een aantal overtuigingen die haar belemmerde bij in zichzelf te geloven.

Opstellingen lenen zich bij uitstek om (on)bewuste herhalende patronen te doorbreken. Voor deze kandidaat stond er op korte termijn een sollicitatie gesprek gepland. De kandidaat wilde graag vol zelfvertrouwen naar het sollicitatiegesprek gaan.

Stap 1    Verleden: bewustwording en acceptatie

Stap 1 was het opstellen van alle werkervaringen, opleidingen, leermeesters en belangrijke gebeurtenissen die impact hebben gehad op het werk/ leven van de kandidaat. Dit opstellen was al bijzonder, omdat er ook representanten (dit zijn de voor de kandidaat onbekenden die deze zelf intuïtief kiest als vertegenwoordigers van zijn/haar eigen systeem) werden opgesteld voor bijzondere gebeurtenissen als moederschap en overlijden van een dierbare. Deze werden opgesteld in chronologische volgorde, van verleden naar heden, waarbij de meest recente werkervaring/ gebeurtenis het dichtst bij de toekomst stond. De kandidaten is ze één voor één langs gegaan en heeft ze bedankt voor wat ze voor haar betekend hebben.

Er kwamen ook keuzes naar boven die tegenslag teweeg hadden gebracht. Uit deze keuzes werden wijze lessen getrokken. In een volgende stap kon de kandidaat zonder oordeel de feiten onder ogen zien, waardoor de situatie werd erkend en voor haar acceptabel werd.

Stap 2    Heden: integratie

Vervolgens heeft de kandidaat bij iedere representant uitgesproken welke kwaliteiten, vaardigheden en inzichten zij heeft meegenomen naar het heden. Gaandeweg dit proces werd ze zich hiervan meer en meer bewust en kon ze de volle waarde ervan zien, voelen en tot zich nemen.

Transformerende overtuigingen

Onderweg zijn we een aantal belemmerende overtuigingen tegengekomen. Door deze te herzien en te transformeren in helpende overtuigingen zijn ze voedend geworden en hebben we de herhalende patronen, die ertoe leidden dat zij zich vaak onzeker voelde, kunnen doorbreken. Voorbeelden van belemmerende overtuigingen die we in deze opstelling hebben kunnen veranderen in helpende overtuigingen zijn:

  • Van 'Ik moet het goed doen' naar 'Ik ben vrij om mijn eigen keuzes te maken'
  • Van 'Ik doe het niet goed' naar 'Ik ben oké'

De Toekomst: een volgende stap

De opstelling is bijna ten einde. De wens van de kandidaat was aanvankelijk meer zicht op werk en was daarmee toekomstgericht. Vanuit deze positie werd als laatste stap een mogelijke toekomstige werkgever geplaatst. De kandidaat wilde weten hoe de toekomstige werkgever haar ziet: wat valt op aan deze kandidaat?; wat springt op de voorgrond? Denk hierbij aan kwaliteiten als leiderschap, kracht, visie, passie, senioriteit, stevige persoonlijkheid. Wat maakt de kandidaat aantrekkelijk? Van toegevoegde waarde is het antwoord op de vraag of er aan beide kanten het vertrouwen is dat sprake is van een goede match, of dat er nog iets in de weg staat. In dit geval hadden beide partijen interesse in elkaar. Hier werd de opstelling afgerond. De wens van de kandidaat was in vervulling gegaan.

Resultaat

Het werken met opstellingen is een inzichtgevend proces. De kandidaat 'groeit' na iedere stap en komt er steeds overtuigender uit te zien. Niet alleen de inzichten en keuzes uit haar leven en loopbaan hebben veel impact, vooral ook de belemmerende overtuigingen waaraan wordt vastgehouden. Het eindbeeld van de opstelling is het resultaat van het innerlijk proces. Er staat nu een geschikte kandidaat die overtuigd is van haar eigen kwaliteiten. Om dat in je bewustzijn 'te trekken' is het raadzaam iets tastbaars te maken of kopen voor na de opstelling. Dit kan bijvoorbeeld een foto of een anker zijn dat symbool staat voor het eindbeeld.

Loopbaanopstellingen met 'lotgenoten'

Loopbaanopstellingen worden in groepsverband gegeven, waarbij ook andere werkzoekenden aanwezig zijn. Iedere deelnemer krijgt een individuele opstelling. Deze wordt voorafgegaan door een persoonlijke intake. Zowel het deelnemen aan de opstelling van een gelijkgestemde als het kijken naar je eigen opstelling zijn leerzame ervaringen. In de opstelling van een ander kun je vaak al een stap maken in je eigen proces. Een loopbaanopstelling is een onderdeel binnen loopbaancoaching en kan je net dat inzicht en zetje geven dat je nodig hebt om de volgende stap te maken.

Zelf de impact van een loopbaanopstelling ervaren?

Voor mensen die je zelf nog nooit een familie- of loopbaanopstelling hebben meegemaakt, is het vaak moeilijk om zich iets voor te stellen bij de impact van opstellingen. Dat is iets wat je moet hebben meegemaakt. Als je met mij wilt onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om een loopbaanopstelling van dichtbij mee te maken, neem dan contact op: 024 397 8892

Workshops Organisatie- en Loopbaanopstellingen

MD-act biedt workshops organisatie- en loopbaanopstellingen aan. Als je de programma's van de workshops wilt ontvangen, maak dan gebruik van onderstaande button. Je krijgt deze dan direct van ons in je mailbox. Geheel vrijblijvend uiteraard.

Aanvragen programma's workshops Organisatie- en Loopbaanopstellingen

Alle blogs van Mitille

Mitille de Wolf, coach Nijmegen

Al onze blogs: kiezen op onderwerp 

Loopbaan