Loopbaanopstelling: een reis naar jezelf

138 keer gelezen

De titel van deze blog dank ik aan iemand die recent een individuele loopbaanopstelling bij me kwam doen. Ze had een duidelijk verlangen een toekomstige droom te verwezenlijken, maar kwam niet tot actie. Haar startvraag was: ”wat maakt dat ik geen actie kan ondernemen?” Deze vraag had voor haar een repeterend karakter, omdat ze het niet in actie kunnen komen als patroon herkende uit eerdere momenten in haar leven.

Het opstellen van de professionele achtergrond

In de opstelling stelde ze haar opleidingen en banen in chronologische volgorde op, en vervolgens haar ziel.... Opvallend was dat haar blik direct op een recente belangrijke ervaring viel en op haar ziel. Deze recente ervaring had voor een positieve doorbraak in haar leven gezorgd. Toen ik haar vroeg de huidige situatie in kaart te brengen, stelde ze haar opleiding en werkervaringsjaren achter de ziel en de recente ervaring op. Ze duidde deze keuze als volgt: “ik heb hier weinig aan gehad en ook weinig plezier aan beleefd; ik wil het allemaal het liefst achter me laten”. Opmerkelijk was haar negatieve label.

Dank uitspreken

We zijn stap voor stap alle opleidingen en banen langsgegaan en hebben stilgestaan bij de motivatie voor de keuzes die zij had gemaakt. Door stil te staan bij de betekenis van deze keuzes en te kijken naar de opbrengst van een bepaalde periode ben je in staat dankbaar te zijn en kun je een periode positief afsluiten, hoe moeilijk deze ook was. Het mooie is, dat als je terugblikt op je loopbaan, je ontdekkingen doet die je voorheen nog niet kon zien.

In aanvang lukte het haar niet om te benoemen wat ze had geleerd uit een negatieve werkervaring. Ze vertelde dat deze plek haar een deuk in haar zelfvertrouwen had opgeleverd omdat zij toen ervaren heeft dat bepaalde kwaliteiten in haar niet tot uitdrukking waren gekomen.

Vervolgens noemde ze tussen neus en lippen door dat de mensen met wie ze gewerkt had niet recht door zee waren, hetgeen had geleid tot een onveilige werksituatie. Deze onveilige werksituatie leek op de situatie in het gezin van herkomst, een voor haar herkenbare situatie, waarin ze niet tot bloei was gekomen.

Wij hebben deze situatie uitgediept door aandacht te besteden aan de volgende vragen:

  • Als je in deze context niet tot bloei komt, in wat voor context dan wel?
  • Wat voor condities heb jij nodig om tot bloei te komen?
  • En vanuit welke waarde of overtuiging wil je met anderen samenwerken?

Deze vragen raakten haar. Ze kon hierdoor zien en erkennen wat er op deze werkplek was gepasseerd en tevens dankbaar zijn voor de wijze lessen die ze hieruit mee kon nemen.

Rode draad Loopbaan

Bijzonder in deze loopbaanopstelling was dat er, ondanks de uiteenlopende opleidingen en banen, inzicht ontstond over de rode draad in haar keuzes: er waren overeenkomsten in waarden als vrijheid, zelfstandigheid en in contact zijn met anderen.

Betekenis van kwetsuren

Kwetsuren lopen we allemaal op, vaak al op jonge leeftijd. Ze zijn gekoppeld aan bepaalde periodes in je leven: kinderjaren, puberteit, adolescentie, opleiding of baan. Deze worden vaak zichtbaar in een loopbaanopstelling. Belangrijk is welke boodschap ze ons te vertellen hebben. Als je die onder ogen ziet en kan integreren in je leven is er sprake van persoonlijke groei. Ook in deze loopbaanopstelling werd duidelijk dat de kwetsuren uit het verleden 'om vergeving vroegen'. Als je, zoals zij heeft meegemaakt, als kind niet gesteund bent door je ouders, is het lastiger je passie te vinden en daadwerkelijk iets eigens neer te zetten dan wanneer je wel gesteund door het leven gaat. Via 'de reis naar haarzelf' (zoals zij het zelf in de opstelling noemde), en waar zij al voor de opstelling mee was begonnen, was zij bezig met het verwerken van haar jeugdtrauma's en met 'vergeven'.

Nieuw beeld

Toen we alle opleidingen en banen waren langsgegaan en ik haar vroeg of er iets veranderd was voor de 'ziel', liet ze me zien dat er nu via de ziel verbinding was met alles erom heen. De opleidingen en banen stonden niet meer achter de ziel, maar hadden zich er rond omheen verzameld.

De toekomst: wat staat me nog in de weg mijn droom te realiseren?

Tenslotte hebben we een stap gemaakt naar de toekomst. Ze stelde haar droom op. Het daadwerkelijke afscheid van haar huidige baan stond nog in de weg om haar vizier op de toekomst te kunnen richten. Ze zei dat ze daarom de passende actie ging ondernemen: ze ging haar huidige baan opzeggen om zich te kunnen richten op haar toekomst. Het eindbeeld maakte inzichtelijk dat ze in verbinding met haar ziel en via 'de reis naar haarzelf' nu echt op weg was om haar droom te gaan realiseren.

Resultaat

Een negatief zelfbeeld, gecombineerd met kwetsuren uit het verleden, hielden haar gevangen in haar patroon. Na de opstelling gaf ze aan zich duidelijk lichter te voelen en opgelucht te zijn. Haar keuzes voor opleiding en banen waren gebaseerd op waarden als overleven, lucht krijgen, ruimte en onafhankelijkheid. Wijze lessen uit haar loopbaan brengen haar nu op andere waarden. Haar droom is te leven en werken vanuit haar passie voor gezonde voeding, het met liefde en warmte voeden van de innerlijke mens, met aandacht voor de natuur.

Zelf de impact van een loopbaanopstelling ervaren?

Sommigen denken dat een loopbaanopstelling een zweverige of etherische bijeenkomst is. Niets is minder waar, maar voor mensen die zelf nog nooit een loopbaanopstelling hebben meegemaakt, is het vaak moeilijk om zich iets voor te stellen bij de impact ervan; het is iets wat je moet hebben meegemaakt. Als je met mij wilt onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om zelf te ervaren wat een loopbaanopstelling voor je kan betekenen, neem dan contact op met ons: 024 397 8892

Workshops Organisatie- en Loopbaanopstellingen

MD-act biedt workshops organisatie- en loopbaanopstellingen aan. Als je de programma's van de workshops wilt ontvangen, maak dan gebruik van onderstaande button. Als je enkele gegevens invult, sturen we je deze direct per mail. Geheel vrijblijvend uiteraard.

Aanvragen programma's workshops Organisatie- en Loopbaanopstellingen

Alle blogs van Mitille

Mitille de Wolf, coach Nijmegen

Al onze blogs: kiezen op onderwerp

Loopbaan