Kernkwaliteiten in de praktijk

136 keer gelezen

De afgelopen periode hebben we al meerdere blogs geschreven over kernkwaliteiten; waarom het belangrijk is om deze te kennen (Her-ken je kernkwaliteiten), en wat uitgebreider over de theorie en hoe het kwadrant werkt (Kernkwaliteiten en Kernkwadranten).


Met deze blog wil ik jullie meenemen in een aantal praktijkcasussen waarin ik heb gewerkt met kernkwaliteiten. Als je nog niet (goed) bekend bent met de theorie hierover, adviseer ik je om eerst de blog Kernkwaliteiten en Kernkwadranten te lezen.

Kernkwaliteiten en teamontwikkeling

In teamtrajecten wordt er vaak gevraagd naar feedback theorie en feedback trainingen, met als doel om de samenwerking en/of (team)processen te verbeteren.
 Bijna standaard gaat het in teamtrajecten al snel over gedrag dat ze bij collega’s niet willen zien, waar ze last van hebben, wat niet bijdraagt aan de teamdoelen et cetera.

Vanuit het kernkwadrant kunnen we heel goed van start met 'negatief' gedrag en dat gebeurt ook regelmatig. Misschien verrassend: we starten dan meestal juist met positief gedrag, de kernkwaliteiten van de teamleden!

Het bijzondere vind ik nog steeds het feit dat deelnemers vaak niet van zichzelf kunnen of willen benoemen waar ze goed in zijn, welke kernkwaliteiten zij van nature bij zich hebben.
 Welke waarde voegen ze toe aan hun team en organisatie, waar kunnen ze op ingezet worden?

Wanneer de vraag gesteld wordt; wat zijn jouw talenten/kernkwaliteiten, is de reactie over het algemeen: "Ja, dat weet ik niet hoor!" of "Dat moet je aan mijn collega/leidinggevende vragen."

Uitgedaagd om 15 kwaliteiten voor zichzelf te benoemen levert meestal de nodige peins- en zweetmomenten op.
 Over het algemeen heerst er een calvinistische inslag binnen onze cultuur en in de meeste organisatieculturen. ‘Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg’, of ‘Straks ga ik nog naast mijn schoenen lopen‘ zijn gebezigde uitspraken. Het over jezelf zeggen dat je op bepaalde punten goed bent, past daar niet in.


Vanuit onze jongste jaren ligt de nadruk op hetgeen we niet kunnen (de vijf op het rapport van school krijgt aandacht in plaats van het vak waar je een 8 voor hebt).

Maar de uitkomsten uiteindelijk, wanneer de teamleden inzicht hebben in eigen en andermans kwaliteiten zijn super waardevol! Er ontstaat naast inzicht de intrinsieke motivatie om met elkaar in te zetten op de talenten van elkaar.

Focus op de kwaliteiten in plaats van de irritatie

Terugkomend op de feedbacktraining waarbij als uitgangspunt vaak gedrag ingebracht wordt dat niet gewenst is;
 in een teamtraject bij een middelgrote organisatie stonden ongewenst gedrag en de irritaties daarover heel groot en beladen tussen de teamleden in. Ook hier ben ik juist bewust begonnen met het in kaart brengen van de kwaliteiten van ieder teamlid. Op het moment dat ieder teamlid zijn/haar kernkwaliteiten had benoemd, hebben we vervolgens met elkaar een aantal kernkwadranten uitgewerkt.
 Daarbij werd zichtbaar dat wat irritatie (de allergie) opleverde bij de één, het doorgeslagen gedrag (de valkuil) van een kernkwaliteit van de andere collega was.


Het patroon waar de teamleden met elkaar inzaten, was elkaar over en weer vooral negatief beoordelen en wel op gedrag dat een teveel van een kernkwaliteit was, daarover geïrriteerd raken, maar elkaar niet 'de waarheid' durven zeggen. Toen dit patroon helder werd en ze inzagen dat er kwaliteiten schuilgingen achter het doorgeslagen gedrag, verdwenen de gevoelens van irritatie grotendeels en kwam er ruimte en respect naar elkaar. De behoefte aan het leren om elkaar feedback te geven kreeg daarmee ook een heel ander karakter: van 'elkaar de waarheid leren zeggen' naar 'hoe kunnen we elkaar feedback geven, gericht op het ontwikkelen van de achterliggende kwaliteiten?' 

Een ander winstpunt was dat ze helder kregen welke kwaliteiten binnen het team aanwezig waren en waar ze elkaar meer op in konden zetten!

Het dubbelkwadrant

In een ander traject waar ik als teamcoach gewerkt heb, was onvrede over de samenwerking van verschillende teams binnen een organisatie. Wat in dat traject voor groot inzicht en tot verbeterde samenwerking over teams heen heeft geleid, was de inzet van het dubbelkwadrant.

In onderstaand voorbeeld betreft het een commercieel en een ondersteunend team. De onvrede werd als eerst benoemd vanuit het ondersteunende team. De input was, dat ze zich niet serieus genomen voelde en overrompeld en onder druk gezet werden door de collega’s van de commerciële afdeling. 'Pusherig' en 'opdringerig' werd de bemoeienis met hun afdeling ervaren. Zij merkten dat ze als team een passieve houding gingen aannemen bij het aandragen van ideeën en verbeterpunten.

Kernkwaliteiten in de praktijk.jpg

Na deze input ben ik een dubbelkwadrant gaan uitwerken met 'passiviteit' als uitgangspunt. Door vanuit die passiviteit het dubbelkwadrant uit te werken, kwam het inzicht dat de commerciële afdeling als teamkwaliteit ‘daadkracht’ had, en dat ze bij het ontmoeten van ‘passief’ gedrag in het ondersteunend team in hun valkuil van ‘drammerigheid’ stapten.
 Het effect van opdringerig/ pusherig gedrag op het ondersteunend team was vervolgens dat hun bescheiden/ingetogen teamkwaliteit werd uitvergroot in passiviteit.


Door het inzicht dat de allergie op bepaald gedrag het andere team uit hun kracht haalt (de valkuil) en tegelijkertijd het inzicht dat onder het gedrag van deze valkuil een mooie kwaliteit schuil gaat, maakten dat de samenwerking een stuk prettiger ging verlopen. 
Sterker nog, ze wisten elkaar te vinden wanneer de kwaliteiten die ze zelf niet in het team hadden, door het andere team ingezet kon worden.

Het resultaat van het dubbelkwadrant staat in het schema hieronder.

dubbelkwadrant en kernkwaliteiten.png

Ik hoef je niet te vertellen wat dit met de teamspirit heeft gedaan!

Workshops Werken met Kernkwaliteiten en Kernkwadranten 

MD-act biedt drie verschillende workshops van één dag 'Werken met Kernkwaliteiten en Kernkwadranten' aan:

 • Een workshop voor mensen die zich individueel inschrijven om:
  • Meer inzicht te krijgen in hun eigen kernkwaliteiten en kernkwadranten.
  • Te leren om de kernkwaliteit effectief in te zetten en uit de valkuil te komen en te blijven.
  • Effectiever te worden in de omgang met anderen.

 • Een workshop voor teams die:
  • Inzicht willen krijgen in eigen kernkwaliteiten en -kwadranten.
  • Inzicht willen in de teamkernkwaliteiten en teamkwadranten.
  • Effectiever willen samenwerken binnen en buiten het team.
  • Het beste uit elk teamlid willen halen.

 • Een workshop voor leidinggevenden die:
  • Inzicht willen in hun eigen kernkwaliteiten en -kwadranten.
  • Effectiever willen worden in hun eigen functioneren.
  • Teams vitaler willen maken door de kernkwaliteiten binnen zijn/haar team te onderzoeken en de juiste mensen aan de werkzaamheden te koppelen. 

Wil je de programma's van de drie workshops ontvangen, maak dan gebruik van de onderstaande button. Je krijgt deze dan direct van ons per mail toegestuurd. Geheel vrijblijvend uiteraard.

Aanvragen programma workshops

Alle blogs van Jolanda van der Steen

Jolanda van der Steen, coach Rotterdam (024-397 8892), gecertificeerd trainer en coach Kernkwaliteiten

Al onze blogs: kiezen op onderwerp

kernkwaliteiten