MD assessment coaching training Blog

Zelfsturing

Zelfsturende teams invoeren: tips

Geschreven door Albert Van Veen, coach Nijmegen en omgeving op 10, dec, 2017

9 keer gelezen

Zelfsturende teams invoeren: ik hoor nog vaak dat dit gebeurt door simpelweg af te kondigen dat vanaf een bepaald moment zelfsturing een feit zal zijn. De teamleider is dan verdwenen of 'op afstand' gezet en elk team moet zelf vorm zien te geven aan zelfsturing.

In de praktijk werkt dit vaak niet. Als je wilt dat zelfsturing een succes wordt, moet je de invoering ervan zorgvuldig voorbereiden en dit stapsgewijs doen.

Hieronder volgen tips voor een goede voorbereiding en een succesvolle implementatie van meer zelfsturing.

De tips in deze blog zijn ontleend aan een veel gelezen artikel dat ik eind april over dit onderwerp heb geschreven: Zelfsturende teams: randvoorwaarden..

Assessment

Ontwikkelassessment

Geschreven door Mariëlle Damoiseaux, coach Nijmegen en omgeving op 27, nov, 2017

29 keer gelezen

Assessment gedaan? En, beviel het?

Zelf ben ik al 25 jaar assessor en mijn eerste ervaring als deelnemer aan een ontwikkelassessment was niet zo positief, wel indrukwekkend. Dat heeft me ertoe aangezet om in mijn eigen rol als assessor te proberen deelnemers een andere ervaring mee te geven.

Coaching

Individuele coaching en teamcoaching: nut, overeenkomsten, verschillen

Geschreven door René Ravenhorst, coach Amersfoort en omgeving op 22, nov, 2017

54 keer gelezen

De zomer van 2017 is qua weersomstandigheden misschien een beetje wisselvallig geweest in Nederland, qua sportprestaties was het een topzomer. De voetbalvrouwen veroverden de Europese titel en in het atletiektoernooi in London maakt Daphne Schippers haar favorietenrol op de 200 meter met gemak en overtuiging waar! De rol van de coaches is voor de prestaties van groot belang geweest, zo wordt in de interviews benadrukt.

Individuele coaching en teamcoaching kunnen het verschil maken in de sport, maar ook in organisaties. Dat is niet alleen onze ervaring, maar wordt ook bevestigd door wetenschappelijk onderzoek.

Wat is coaching eigenlijk? Wat zijn de verschillen en..

Zelfsturing

Bronnen van spanning en conflict in zelforganiserende en zelfsturende teams

Geschreven door Dick Onvlee, coach Amsterdam en omgeving op 14, nov, 2017

58 keer gelezen

Wanneer organisaties overstappen op zelforganiserende of zelfsturende teams, moeten de teamleden de nodige uitdagingen succesvol met elkaar aangaan op weg naar een taakvolwassen team.

Een van de uitdagingen wordt gevormd door het teamoverleg. Onze ervaring is, dat een goed teamoverleg houden niet eenvoudig is en dat het ook een bron van spanning en soms ook conflict kan zijn.

Hoe doe je dat eigenlijk, vorm geven aan een goed teamoverleg. Dat goed kunnen, vraagt om antwoorden op vragen als: wat is er nodig om, zonder sturing van een leidinggevende, constructief met elkaar te discussiëren?; Wat zijn voorwaarden om tot besluiten te komen waar iedereen achter kan staan?

In..

Onzekerheid

Zelfvertrouwen vergroten? Speel het juiste spel!

Geschreven door Sander Dorgelo, coach Amersfoort en omgeving op 5, nov, 2017

68 keer gelezen

Met een paar man begonnen en binnen 10 jaar de grootste zorgorganisatie in Nederland, met navolging in 32 landen. 

Wat kunnen we leren van Jos de Blok, de veelvuldig bewonderde (ook door mij) en gedecoreerde oprichter en leider van Buurtzorg? Hoe krijgt hij zoveel voor elkaar op een ogenschijnlijk kalme manier. Tegenslagen of tegenwerking lijken hem niet van zijn stuk te krijgen. Met een duidelijk doel voor ogen gaat hij gestaag door in het organiseren van de beste zorg door gunstige omstandigheden te creëren voor zijn medewerkers. Zodat zij zelfstandig kunnen doen waar ze goed in zijn en graag willen doen.

Loopbaan

Duurzame inzetbaarheid, loopbaanbetrokkenheid en persoonlijk ontwikkelbudget

Geschreven door Robert wouterse, loopbaancoach Nijmegen en omgeving op 29, okt, 2017

90 keer gelezen

Zorg dat je je kennis op peil houdt en permanent nadenkt over je eigen ontwikkeling en positie op de arbeidsmarkt. Dat besef is er bij veel mensen – werkgevers en werknemers – vaak nog onvoldoende. Er zijn al cao’s waarin hierover afspraken zijn vastgelegd in de vorm van bepaalde voorzieningen als het aanbieden van een opleidingsprogramma, een loopbaancheck of een persoonlijk ontwikkelbudget.

Zelfsturing

Zelfsturende teams in de zorg: er is vaak te weinig hulp en begeleiding

Geschreven door Albert Van Veen, coach Nijmegen en omgeving op 15, okt, 2017

97 keer gelezen

In een zorgorganisatie waar een collega van mij geregeld opdrachten uitvoert, heeft het management onlangs besloten een punt te zetten achter het werken met zelfsturende teams. Bijna iedereen reageerde opgelucht. Het experiment was daar volkomen mislukt.

Zelfsturende teams in de zorg, maar ook in bijvoorbeeld gemeenten waarin wijkteams vaak zelfsturend moeten werken; het gaat soms goed, maar het gaat helaas ook maar al te vaak mis.

Als zelfsturing in organisaties niet goed van de grond komt, heeft dat meestal te maken met een slechte voorbereiding en/of te weinig begeleiding van management en teams na invoering ervan.

Loopbaan

Loopbaan: je talenten in beeld krijgen? Kijk naar je successen!

Geschreven door Mariëlle Damoiseaux, coach Nijmegen en omgeving op 8, okt, 2017

59 keer gelezen

Benoemen wat je talenten zijn of waar je goed in bent... hoe doe je dat?

Zeker als je in een werksituatie zit, waarin je niet tevreden of niet gelukkig bent, valt het niet mee om je kwaliteiten op een rij te zetten. In dat soort situaties worden je talenten vaak niet genoeg aangesproken en naast ontevreden over je werk kun je je ook ontevreden over jezelf gaan voelen. Voor je het weet kom je in een negatieve gedachtenstroom terecht en deugt er niks meer... Je baan is niet leuk en als mensen je vragen: wat zou je dan willen en wat kun je goed? staar je een beetje in een groot niets: je weet het domweg niet.

kernkwaliteiten

Gesprek met Daniel Ofman, grondlegger van de Kernkwadranten

Geschreven door Jolanda van der Steen, coach Rotterdam op 4, okt, 2017

106 keer gelezen

Deze blog is het resultaat van een persoonlijke ontmoeting met Daniel Ofman. Daniel is de bedenker van het Kernkwadrant en Kernkwaliteiten, en de toepassingen ervan voor werken en leven.

Ondernemers

Ondernemer: succes zonder vervulling is falen!

Geschreven door Willem van Esch, coach voor ondernemers, Nederland en internationaal op 1, okt, 2017

51 keer gelezen

U bent ondernemer en onderneemt alleen (nog) voor geld? Dan loopt u vroeg of laat tegen een betonnen muur op, oftewel een burn-out. Uw succes is dan een succes zonder ware vervulling, want het geld op zich is een vervulling die niet lang duurt als u dag in dag uit met tegenzin en stress uw werk moet doen. Doe er iets aan voordat het te laat is. Gooi nu het roer om en richt uw leven anders in, zodat bezieling en échte vervulling uw dagelijkse leven wordt. Ook in ondernemerschap. Doe alleen nog maar wat u leuk vindt en wat u -naast geld- vooral vreugde, gezondheid en dieper geluk oplevert.

Teams

Teamontwikkeling: in welke fase zit jouw team?

Geschreven door Gerrit Aeilkema, coach Groningen en omgeving op 17, sep, 2017

83 keer gelezen

Veel mensen moeten op hun werk in teams hun werkzaamheden verrichten en dat levert nogal eens schuring op. Het kan helpen om te beseffen dat teams zich ontwikkelen langs voorspelbare lijnen en patronen, waarbij een volgende fase niet goed doorlopen kan worden zonder de voorgaande fase goed te hebben afgerond. De fasen van teamontwikkeling kunnen niet worden overgeslagen.

Zelfsturing

Zelforganisatie: werken vanuit de bedoeling, niet vanuit de regels

Geschreven door René Ravenhorst, coach Amersfoort en omgeving op 10, sep, 2017

110 keer gelezen

De plaatjes hieronder komen uit het boek ‘Verdraaide Organisaties’ van Wouter Hart en Marius Buiting. Hun denkwijze richt zich niet zozeer specifiek op zelfsturende teams, toch blijkt deze in de praktijk van teamontwikkeling helpend. Zij stellen dat de systeemwereld van regels en voorschriften zo veeleisend is, dat de manier waarop zorg geleverd wordt in de echte ‘leefwereld’ niet meer goed aansluit op ‘de bedoeling’.

kernkwaliteiten

Kernkwaliteiten: hoe krijg en houd je leiderschap over jouw leven?

Geschreven door Jolanda van der Steen, coach Rotterdam op 6, jul, 2017

112 keer gelezen

Kernkwaliteiten en leiderschap over je leven? Hoe zit dat?

Je kent het vast wel: je partner, collega, vriend(in) doet weer eens irritant. Hij/zij zit behoorlijk in je allergie met dat gedrag. En weet je wat het vervelende is….? Je kunt het gedrag van de ander niet eens veranderen! Maar wat kun je er dan wel mee?

Onzekerheid

Zelfvertrouwen vergroten? Wees authentiek!

Geschreven door Sander Dorgelo, coach Amersfoort en omgeving op 2, jul, 2017

71 keer gelezen

Mensen met weinig zelfvertrouwen hebben de neiging lastige situaties te ontlopen. Dat is jammer, want zo doen ze niet de ervaring op die anderen wel opdoen. Dat gebrek aan ervaring kan het zelfvertrouwen nog verder ondermijnen. Je overtuiging dat je het niet kan, wordt immers nooit ontkracht. Van je fouten leer je het meest, maar dan moet je ze wel maken!

Een ander lastig punt is dat mensen zich schamen voor het tekort aan zelfvertrouwen. Ze communiceren er daarom niet open over. En geven misschien wel smoesjes waarom ze bepaalde dingen niet doen. Ook dit kan bijdragen aan het verder dalen van het zelfvertrouwen. Juist door er wel over te praten kan je leren dat je angst..

Ondernemers

Uw tijd buigen als een ondernemer en alchemist?

Geschreven door Willem van Esch, coach voor ondernemers, Nederland en internationaal op 25, jun, 2017

36 keer gelezen

Ondernemers -en wie dan ook- hebben het druk.

Druk waarmee? Als je alle activiteiten dagelijks filmt, opschrijft of herinnert, welke blijken dan echt nuttig? Hoeveel tijd neem je nog voor jezelf?

Loopbaan

Loopbaanopstelling: een reis naar jezelf

Geschreven door Mitille de Wolf op 21, jun, 2017

138 keer gelezen

De titel van deze blog dank ik aan iemand die recent een individuele loopbaanopstelling bij me kwam doen. Ze had een duidelijk verlangen een toekomstige droom te verwezenlijken, maar kwam niet tot actie. Haar startvraag was: ”wat maakt dat ik geen actie kan ondernemen?” Deze vraag had voor haar een repeterend karakter, omdat ze het niet in actie kunnen komen als patroon herkende uit eerdere momenten in haar leven.

Hoe geloofwaardig zijn onze eigen waarnemingen?

Geschreven door Dick Onvlee, coach Amsterdam en omgeving op 18, jun, 2017

104 keer gelezen

Een bekende uitdrukking is: ‘Je kan maar een keer een eerste (goede) indruk maken'. Daarmee brengen we tot uitdrukking dat je bijvoorbeeld bij een sollicitatiegesprek je jezelf goed moet realiseren dat de eerste indruk van de sollicitatiecommissie vaak een veel bepalende is. En dat geldt voor veel, zo niet alle situaties waarin je voor het eerst in contact komt met anderen, zoals bij een date, een team, een nieuwe leidinggevende of collega’s.

Het betreft hier een onontkoombaar psychologisch fenomeen waarvan we ons niet bewust zijn, maar dat wel veel invloed heeft op onze relaties en ons wereldmodel. Ons wereldmodel is het geheel van onze opvattingen en overtuigingen die..

Zelfsturing

Zelfsturende teams: werken aan draagvlak

Geschreven door Albert Van Veen, coach Nijmegen en omgeving op 12, jun, 2017

232 keer gelezen

Besluiten worden door teams genomen in een vergadering of teamoverleg. In de praktijk blijkt dat gemaakte afspraken lang niet altijd, of maar deels, worden uitgevoerd: 'afspraak is bij ons geen afspraak' is niet voor niets een veelgehoorde klacht in organisaties.

Voor het goed functioneren van zelfsturende teams is het vermogen om met draagvlak tot overeenstemming te komen van 'levensbelang'; de teamleden zijn immers met elkaar verantwoordelijk voor zaken als de te behalen resultaten, de kwaliteit van het werk en de samenwerking. Zij moeten dus, zonder sturing van een leidinggevende, met draagvlak besluiten nemen over zaken die de kern raken van waarvoor het team 'op..

kernkwaliteiten

Een workshop Kernkwaliteiten… wat levert dat op?

Geschreven door Jolanda van der Steen, coach Rotterdam op 24, mei, 2017

66 keer gelezen

Er zijn legio methodes, workshops en trainingen om je te ontwikkelen op persoonlijk en zakelijk vlak, je effectiviteit te vergroten, meer balans in je leven te realiseren of beter grip op jezelf en je omgeving te krijgen.
 Eén daarvan wil ik hier uitlichten: de workshop Kernkwaliteiten! 
Wat kan het je opleveren wanneer je deze workshop zou volgen? Wil je meer weten over kernkwaliteiten? Lees dan de blog 'Kernkwaliteiten en kernkwadranten'

Zelfsturing

Zelfsturing: niet per se goed voor ieders 'zelf'

Geschreven door René Ravenhorst, coach Amersfoort en omgeving op 21, mei, 2017

68 keer gelezen

Deze blog gaat zelfsturing. En over het 'zelf''. Maar eerst een anekdote over een lieve, helaas inmiddels overleden vriend, ik noem hem Anton. Hij leed een bewogen leven en beschikte over een ongelofelijk gevoel voor humor. Wat hebben we een lol gehad! Problemen op het werk, een echtscheiding, hij bood het moedig het hoofd. Helaas was de kanker sterker dan hij. Hoe dan ook: Anton nam me tijdens een wandeling door het Edese bos in zijn verhaal een keer mee naar de therapieruimte waar hij eerder die week was geweest. Zijn therapeut had hem gevraagd "Anton, stel dat je met tien voorwerpen in een lege kamer bent, en je haalt die tien voorwerpen weg, wat blijft er dan over?"..

Onzekerheid

Weinig zelfvertrouwen? Accepteer onzekerheid en doe wat spannend is

Geschreven door Sander Dorgelo, coach Amersfoort en omgeving op 19, mei, 2017

92 keer gelezen

Weinig zelfvertrouwen. Sommigen gaan er dagelijks onder gebukt, maar iedereen heeft wel eens behoorlijke last van onzekerheid. Misschien herken je wel een van de volgende situaties.

Je zit in de vergadering en je hebt een goed, maar ongebruikelijk idee. Maar wat zullen de anderen ervan denken? Je spanning stijgt. Rode vlekken in je nek en je temperatuur en hartslag stijgen. Stamelend en met horten en stoten vertel je wat je bedacht hebt. 

Je bent verliefd en wil dat die ander laten weten. Dat is heel spannend. Wat zal die ander gaan zeggen? Welke reactie zal je straks krijgen?

Je baas neemt jou niet serieus. Je krijgt steeds de rotklussen en als je er iets van wil zeggen,..

Loopbaan

Loopbaanbegeleiding: leren netwerken zonder verstrikt te raken

Geschreven door Robert wouterse, loopbaancoach Nijmegen en omgeving op 17, mei, 2017

46 keer gelezen

Een belangrijk laatste onderdeel van loopbaanbegeleiding is marktbenadering. In veel trajecten betekent dit dat je al je inzichten van je loopbaanonderzoek gaat toepassen in de praktijk. Je kwaliteiten zijn geïnventariseerd, je hebt een goed overzicht over je kennis en vaardigheden, je kent je werkstijl je weet wat je belangrijk vindt in werk, je wensen en eisen. Alles op een rij. Nu nog in de praktijk brengen. Maar het venijn zit in de staart.

Loopbaan

Loopbaanopstellingen

Geschreven door Mitille de Wolf op 14, mei, 2017

56 keer gelezen

Werk is het verdienmodel van de ziel; wat is jouw missie in het leven?

Van loopbaanopstellingen naar loopbaanpad

Tijdens een bijeenkomst loopbaancoaching hebben we gewerkt met zowel familie- als loopbaanopstellingen. Doel van de bijeenkomst was middels opstellingen zicht krijgen op ieders authenticiteit en levensmissie om vandaaruit in je kracht te komen.

Mensen herhalen hun familiepatronen, ook op de werkvloer. Het automatische gedrag, dat samenhangt met deze patronen, is ooit een 'keuze' geweest. Bijvoorbeeld de keuze om te pleasen, aandacht te krijgen of dingen alleen te doen. Maar is dit gedrag (nog) wel altijd effectief? En word je er wel gelukkig van?

Met behulp..

Verandermanagement

Veranderingen doorvoeren? Koester 'oud' gedrag!

Geschreven door Gerrit Aeilkema, coach Groningen en omgeving op 10, mei, 2017

119 keer gelezen

Om organisaties toekomstbestendig te houden, moeten zij continu veranderingen doorvoeren en meegaan met de tijd. Maar veranderen heeft veel weg van lopen door een moeras: daar zijn de meeste medewerkers van organisaties langzamerhand verandermoe van geworden.

Een verandering begint met ideeën en verwachtingen over de toekomst en fantasieën over hoe het kan of moet worden. Die eerste beelden krijgen gestalte in nog niet gerealiseerde werkelijkheden. De werkelijkheid van alledag is echter een rommelig geheel van keuzes die van dag tot dag gemaakt worden op basis van eerdere ervaringen en van het beste wat tot dan toe bedacht was.

En tussen deze twee werelden, de wereld van..

Ondernemers

Bezield leiderschap als ondernemer kan vaak beter. Wat houdt het tegen?

Geschreven door Willem van Esch, coach voor ondernemers, Nederland en internationaal op 7, mei, 2017

44 keer gelezen

Het is meestal de overgave aan en overschatting van het ego en intellect dat mensen doet lijden. Deze zelfde overschatting staat de ondernemer in de weg om bezield leiderschap in zijn onderneming te tonen.

De maatschappij is helaas doordrenkt van ego bewustzijn en nog niet van hoger bewustzijn vanuit het authentieke Zelf. Deze Zelf is echter wel constant aanwezig achter de sluier en maskers van de ego illusies.

Zelfsturing

Zelfsturing realiseren: een kwestie van vertrouwen en ontwikkeling

Geschreven door Dick Onvlee, coach Amsterdam en omgeving op 3, mei, 2017

108 keer gelezen

Ik kom regelmatig in organisaties en teams die bezig zijn met een ontwikkelproces naar zelfsturing en zelforganisatie. Het valt mij op dat die teams zelf vaak matig tot geen (over)zicht hebben op (over) hun eigen ontwikkeling. Daardoor komen zij niet in hun kracht en hebben ze al snel de neiging om met een ‘vragende blik’ naar de leidinggevende of een coach te kijken. Deze worden daarmee uitgenodigd om de sturing weer naar zich toe te trekken in plaats van ’op hun handen te blijven zitten’. In haar blog Zelfsturing: de noodzaak van ander leiderschap beschrijft Carmen van Neste vanuit het perspectief van leidinggevenden en haar eigen ervaring hoe complex en paradoxaal dit..

Zelfsturing

Zelfsturende teams: randvoorwaarden voor het succesvol invoeren

Geschreven door Albert Van Veen, coach Nijmegen en omgeving op 30, apr, 2017

1.313 keer gelezen

Zelfsturende teams: ze lijken de hype ruim voorbij. In de zorg, maar ook in het bedrijfsleven en binnen gemeentes (bij deze laatste vooral in hun pogingen om de vernieuwing in het sociale domein vorm te geven) zijn zelfsturing en zelfsturende teams normale verschijnselen geworden.

De redenen die organisaties geven voor het invoeren van zelfsturende teams zijn divers. Het doel kan zijn om de betrokkenheid van medewerkers te verhogen, maar ook om de kosten te verlagen, de productie te verhogen, slagvaardiger te worden of bijvoorbeeld om met minder managers toe te kunnen.

Zelfsturing! Het past ook bij trends die we de afgelopen jaren hebben gezien in werkend Nederland en..

Zelfsturing

Zelfsturing: de noodzaak van ander leiderschap

Geschreven door Carmen van Neste, Gent (België) op 19, apr, 2017

303 keer gelezen

Zelfsturing wordt in steeds meer organisaties ingevoerd. Maar tegelijkertijd worden over gans de wereld de meeste bedrijven nog steeds aangestuurd volgens management principes die meer dan 100 jaar oud zijn. Aan het begin van de 20ste eeuw werd het Taylorisme de leidende manier van bedrijfsvoering. Efficiëntie, beheersing en controle waren kernwoorden. Het doen en het denken was gescheiden. Taylor zijn methode heeft geleid tot een enorme welvaartscreatie waarin we vandaag de dag leven.

Loopbaan

Loopbaancoaching voor 40ers

Geschreven door Mariëlle Damoiseaux, coach Nijmegen en omgeving op 16, apr, 2017

118 keer gelezen

Als loopbaancoach begeleid ik mensen van verschillende leeftijden en op verschillende momenten of fases in hun loopbaan. Elke periode heeft zo zijn eigen thema’s. Een erg interessante loopbaanfase vind ik de ‘veertigers-periode’, ook wel midlife genoemd.

kernkwaliteiten

Kernkwaliteiten in de praktijk

Geschreven door Jolanda van der Steen, coach Rotterdam op 12, apr, 2017

136 keer gelezen

De afgelopen periode hebben we al meerdere blogs geschreven over kernkwaliteiten; waarom het belangrijk is om deze te kennen (Her-ken je kernkwaliteiten), en wat uitgebreider over de theorie en hoe het kwadrant werkt (Kernkwaliteiten en Kernkwadranten).


Met deze blog wil ik jullie meenemen in een aantal praktijkcasussen waarin ik heb gewerkt met kernkwaliteiten. Als je nog niet (goed) bekend bent met de theorie hierover, adviseer ik je om eerst de blog Kernkwaliteiten en Kernkwadranten te lezen.

Loopbaan

Werkgeluk en gelukkig zijn? Je kunt het leren!

Geschreven door Sija Bos, coach Utrecht en omgeving op 9, apr, 2017

159 keer gelezen

De meeste mensen hebben een baan, sommigen zelfs een goede baan, en een enkeling heeft een top-baan. Maar dat betekent lang niet altijd dat deze mensen ook gelukkig zijn in hun werk. Maatschappelijk succes is niet automatisch een route naar werkgeluk.

Deze blog gaat over positieve emoties in je werk en het versterken ervan. Over onverwachte routes naar werkgeluk.

Feedback

Tips feedback geven

Geschreven door Sander Dorgelo, coach Amersfoort en omgeving op 7, apr, 2017

178 keer gelezen

Feedback (terugkoppeling) is de informatie die je krijgt over je vorderingen ten aanzien van een doel. Een CV ketel krijgt terugkoppeling via de thermostaat of er nog meer warmte geproduceerd moet worden of dat het doel, een bepaalde kamer temperatuur, al bereikt is. Als je op de fiets rijdt en de bocht in stuurt, kijk je wat het resultaat is (feedback) en daar pas je jouw stuuracties op aan.

Loopbaan

Ontslagen en op zoek naar een loopbaancoach

Geschreven door Robert wouterse, loopbaancoach Nijmegen en omgeving op 5, apr, 2017

52 keer gelezen

Door de omstandigheden waarin Carla zat, kreeg zij behoefte aan loopbaancoaching. Ze had inmiddels al een paar oriënterende gesprekken gevoerd met verschillende loopbaancoaches. De een bood vooral begeleiding aan bij het verlies van werk en de ander zou direct aan de slag gaan met het outplacementtraject en de markt bestormen voor een nieuwe baan. Hoe zou ze in godsnaam een goede keuze kunnen maken voor de juiste loopbaancoach en de meest passende aanpak?

Ondernemers

Ondernemen: innoveren of 'na-apen'

Geschreven door Willem van Esch, coach voor ondernemers, Nederland en internationaal op 2, apr, 2017

38 keer gelezen

Ondernemen en vernieuwen betekent soms ook imiteren... Imiteren kan voor uw bedrijf innoverend zijn natuurlijk. Men zegt weleens: 'goed gestolen is beter dan slecht verzonnen'. Maar als ondernemer moet u zich regelmatig afvragen of innovatie een kwaliteit is van uw bedrijf, of dat u hierop tekort schiet.

Organisatieontwikkeling

Organisatieveranderingen: waarom deze vaak stroperig verlopen

Geschreven door Gerrit Aeilkema, coach Groningen en omgeving op 29, mrt, 2017

138 keer gelezen

Iedere organisatie kan enkel bestaan als zij waarde weet te creëren voor haar klanten. Daarvoor heeft een organisatie ooit de keuze gemaakt welke waardecreatie hen het best onderscheidt van de concurrentie.

Voor de te voeren strategievorming kan er onderscheid worden gemaakt tussen product leadership (aanbieden van grensverleggende nieuwe producten, denk aan Audi), operational excellence (leveren van betrouwbare producten en diensten tegen zeer concurrerende prijzen, denk aan Skoda) en customer intimacy (aanbieden van maatwerkoplossingen, denk aan Jaguar).

De gekozen waardecreatie strategie bepaalt uiteindelijk hoe de organisatie, die het allemaal waar moet maken, wordt..

Loopbaan

Loopbaanopstellingen: verheldering van het innerlijk proces

Geschreven door Mitille de Wolf op 26, mrt, 2017

75 keer gelezen

In mijn vorige blog over opstellingen heb ik twee type loopbaanopstellingen genoemd. In deze blog wil ik met name ingaan op de verheldering van het innerlijk proces aan de hand van een opstelling van een kandidaat die meer zicht wil krijgen op ander werk. Het doel van deze opstelling was bewustwording & acceptatie en vervolgens integratie:

Welke loopbaankeuzes heb ik gemaakt?Welke belangrijke gebeurtenissen zijn er op mijn pad gekomen?Wat voor kwaliteiten, vaardigheden en inzichten ben ik nu rijker?Wat leren deze inzichten mij met betrekking tot focus op nieuw werk?

Persoonlijke ontwikkeling

Ontwikkeling vereist grenzen verleggen; velen pleiten voor sluiting

Geschreven door Dick Onvlee, coach Amsterdam en omgeving op 22, mrt, 2017

85 keer gelezen

In de afgelopen verkiezing(stijd) ging het voortdurend over open of gesloten grenzen, het indammen/begrenzen van de 'stroom' van asielzoekers door de grenzen van Nederland beter te sluiten. Een ander toonaangevend thema betrof onze normen en waarden en het begrenzen van ‘grensoverschrijdend’ gedrag. Wanneer je je niet aan onze waarden en normen houdt, dan hoor je er niet bij, dan rot je maar op. Doe toch normaal...

Gedrag veranderen

Gedrag veranderen met gebruik van je omgeving

Geschreven door Quint Videler, coach Gent (België) en omgeving op 19, mrt, 2017

208 keer gelezen

Iemand sprak laatst over een herinnering die het meest is blijven hangen van de eerste jaren van de middelbare school. Dat was een opdracht uit een tekenles. De opdracht luidde: “Teken deze stoel, zónder de stoel zelf te tekenen!”

Er zijn gewone coach gesprekken, en er zijn coach gesprekken die je je blijft herinneren. Die een doorbraak waren. Dat zijn gesprekken waarbij het is gelukt om de coachee bij het werken aan gedragsverandering anders te laten kijken naar zijn/haar omgeving.

Organisatieontwikkeling

Organisatieverandering, sense of urgency en early adopters

Geschreven door Jan de Geus, coach Den Bosch en omgeving op 15, mrt, 2017

112 keer gelezen

In onze workshops waar organisatieveranderingen centraal staan, maken we vaak gebruik van een assessment oefening van het Amerikaanse leger uit de jaren 40-45 (!). De oefening stelde toen recruiters in staat een ruwe schatting te maken wie in onbekend (vijandelijk) gebied (achter de linies) snel goed weet te functioneren (groot innovatief aanpassingsvermogen) en wie niet. In 1976 heeft Rogers dit fenomeen verder uitgewerkt in zijn adoptietheorie.

Zelfsturing

Vaarwel zelfsturende teams?

Geschreven door Gerrit Aeilkema, coach Groningen en omgeving op 12, mrt, 2017

228 keer gelezen

Veel organisaties hebben de afgelopen decennia geëxperimenteerd met één of andere vorm van zelfsturende teams waarin medewerkers de ruimte krijgen om hun werk zelf zo in te richten dat zij de gestelde resultaten kunnen bereiken. Helaas met nogal wisselend succes. Dat roept de vraag op of zelfsturing in teamverband wel zo mens eigen is.

Zelfsturing

Zelfsturende teams en zelfbewust leiderschap

Geschreven door Carmen van Neste, Gent (België) op 8, mrt, 2017

95 keer gelezen

In mijn vorige blog liet ik je kennis maken met Wim die deel uitmaakt van een zelfsturend team. Wim was gefrustreerd omdat in het team voor hem aan een bepaalde behoefte niet werd voldaan. Zijn frustratie had gevolgen voor zijn houding en samenwerking in het team. Daardoor werd de effectiviteit van het team negatief beïnvloed.

Hoe we in een team met elkaar omgaan, is van groot belang voor het resultaat. Hoe meer een leidinggevende zich bewust is van zijn impact daarop, des te succesvoller zijn leidinggeven kan zijn. Ik illustreer dit graag door jullie kennis te laten maken met Marc. Marc is de direct leidinggevende van Wim.

kernkwaliteiten

Kernkwaliteiten en kernkwadranten

Geschreven door Albert Van Veen, coach Nijmegen en omgeving op 5, mrt, 2017

843 keer gelezen

Wat zijn kernkwaliteiten precies? Wat wordt bedoeld met valkuilen, allergieën en uitdagingen? En wat is een kernkwadrant?

Hieronder beschrijf ik wat kernkwaliteiten, valkuilen, allergieën en uitdagingen zijn. Daarna leg ik uit wat kernkwadranten zijn en wat je ermee kunt. De blog eindigt met hulpvragen waarmee je je eigen kernkwaliteiten makkelijk kunt vaststellen.

Onzekerheid

Zelfvertrouwen vergroten? Ken je valkuilen!

Geschreven door Sander Dorgelo, coach Amersfoort en omgeving op 3, mrt, 2017

187 keer gelezen

Wanneer je last hebt van te weinig zelfvertrouwen, dan is het goed om te weten dat je niet de enige bent. Sterker nog, een aanzienlijk deel van de mensen lijdt hieronder. Vaak merk je dit niet zo, omdat we er niet makkelijk over praten. We schamen ons ervoor. Daardoor blijf je er alleen mee rondlopen. Dat maakt dat je zelfvertrouwen nog verder daalt. Praat erover. Dat helpt. Ik spreek uit ervaring.

Talentontwikkeling

Her-Ken je Kernkwaliteiten

Geschreven door Jolanda van der Steen, coach Rotterdam op 1, mrt, 2017

219 keer gelezen

Je kernkwaliteiten kennen is een must in een tijd waarin veranderingen, waar je zowel privé als op zakelijk gebied mee te maken hebt, steeds sneller lijken te gaan!

Alles wat er langskomt lijkt je aandacht te vragen. Maar waar je je aandacht aan geeft en hoeveel dit is, dat bepaal je zelf.
 Wanneer je hiermee niet bewust omgaat, is de kans groot dat je overal in mee wilt gaan. Je wilt immers niets missen en alles lijkt belangrijk om te weten of om op aan te haken.

Effectiever is het om je bewust te zijn (of te worden) van jouw kernkwaliteiten en deze kwaliteiten leidend te laten zijn bij waar je aandacht aan geeft en waar je voor kiest. Immers, iets wat in de kern bij je..

Leiderschap

Hoe groot is jouw emotionele intelligentie ?

Geschreven door Sija Bos, coach Utrecht & Albert van Veen, coach Nijmegen op 26, feb, 2017

Een blog over leiderschap & Emotionele Intelligentie

100 keer gelezen

Leiderschap is anderen groot maken

Leidinggevenden spelen een sleutelrol in het creëren van een klimaat waarin mensen met plezier werken en goede resultaten boeken. Deze blog is geschreven voor leidinggevenden die het verschil willen maken voor hun team of organisatie.

Persoonlijkheid en gedrag

Rond de 20% van alle bestuurders/managers/leiders vertoont gedrag dat schadelijk is voor medewerker en organisatie (bron: Manfred Kets de Vries, leiderschap ontraadseld).

Onzekerheid

Weinig zelfvertrouwen? Patronen doorbreken!

Geschreven door Sander Dorgelo, coach Amersfoort en omgeving op 24, feb, 2017

186 keer gelezen

Een ezel stoot zich geen twee keer aan dezelfde steen

Het gedrag van mensen wordt voor 95% bepaald door onze vaste patronen van denken, handelen en waarnemen. Deze zijn veelal onbewust. Onderstaande parabel illustreert dat mooi.

Teams

Communicatie en samenwerking

Geschreven door Robert wouterse, loopbaancoach Nijmegen en omgeving op 22, feb, 2017

156 keer gelezen

Overal is wel eens wat. Zelfs als in teams de communicatie en samenwerking gesmeerd verloopt, botst het ook wel eens. Maar als er voldoende vertrouwen is, kom je er samen wel weer uit. Het team lost het zelf wel op. Ideaal!

Ondernemers

Ondernemers lopen door muren heen

Geschreven door Willem van Esch, coach voor ondernemers, Nederland en internationaal op 19, feb, 2017

60 keer gelezen

Ondernemers zijn gewend om door muren heen te lopen. Letterlijk en figuurlijk, en meestal nog onbewust ook.

Coaching

Wat is geluk? Over geluk en verlangen met Aristoteles en Epicurus

Geschreven door Dick Onvlee, coach Amsterdam en omgeving op 15, feb, 2017

246 keer gelezen

Kortgeleden was ik aanwezig bij een Special event: De keuze van Alain. 12 bijzondere Nederlanders lieten hun licht schijnen over de favoriete denkers van Alain de Botton. Een event georganiseerd door The School of Life en omroep Hvman. Het was een inspirerende en tot nadenken stemmende bijeenkomst waarvan ik graag enkele overdenkingen over het thema 'wat is geluk' met u wil delen.

Systemisch werken

Loopbaanopstellingen: alleen op de juiste plek kun je floreren!

Geschreven door Mitille de Wolf op 12, feb, 2017

118 keer gelezen

Hoe verwerk ik alle emoties die loskomen bij gedwongen ontslag? Hoe krijg ik helder in beeld van wat mijn toekomstige vervolgstappen zullen zijn? Wat heb ik nodig om te kunnen floreren in een nieuwe functie?

In mijn vorige blog schreef ik dat een opstelling een belangrijk inzichtgevend instrument is bij ontslag of een gewenste carrière switch voor zowel opdrachtgever als werkzoekenden. In deze blog ga ik in op het effect van loopbaanopstellingen.

Verandermanagement

Veranderstrategie bepalen? Weet hoe laat het is in je organisatie!

Geschreven door Jan de Geus, coach Den Bosch en omgeving op 9, feb, 2017

626 maal gelezen

Als je een veranderstrategie moet kiezen voor een verandering die je wilt doorvoeren in je werk, op je afdeling of in je organisatie, is er nogal wat waar je rekening mee moet houden. Gelukkig sta je er niet alleen voor wanneer je de hoe-vraag gaat beantwoorden. Honderden boeken op het gebied van change management, verandermanagement, leren veranderen en veranderen in de praktijk liggen voor je klaar ter voorbereiding en om je te voorzien van belangwekkende inzichten. Evenzoveel waarheden, methoden en technieken dingen naar je gunst. In je omgeving vind je ruim voldoende aanhangers van diverse van die ‘scholen’ die je –ieder voor zich, met aanstekelijk enthousiasme,..

Appreciative inquiry

Training Appreciative Inquiry en de toepassing in de praktijk

Geschreven door Quint Videler, coach Gent (België) en omgeving op 29, jan, 2017

97 keer gelezen

Deze week (eind januari 2017) was het zover: na de afronding van de training Appreciative Inquiry in december vorig jaar, hebben de deelnemers nu ook samen hun eigen interventie ontworpen en gefaciliteerd in een bestaaande organisatie: Vluchtelingenwerk Nederland .

Zelfsturing

Zelfsturende teams: ja zeggen, nee doen

Geschreven door Carmen van Neste, Gent (België) op 25, jan, 2017

661 keer gelezen

“Oh nee, zijn ze in jouw organisatie ook bezig met de hype zelfsturing? Bij mij moeten ze daar niet mee af komen. Ik word liever met rust gelaten. Gewoon mijn werk doen. Dat is meer dan genoeg.”

Herken je dit ook? Dat er her en der cynisch, weigerachtig en spottend gesproken wordt over zelfsturing? Niet altijd verloopt het zelfsturend pad zoals organisaties het voor ogen hebben. Productievere medewerkers door meer autonomie. Een gouden ticket. Maar wat als het goud toch niet zo schittert als verwacht?

Loopbaan

Ander werk zoeken, wat wil ik? Hoe dromen helpt

Geschreven door Mariëlle Damoiseaux, coach Nijmegen en omgeving op 22, jan, 2017

415 keer gelezen

Herken je dit? Het is de derde week van januari. Blue monday is achter de rug, maar jouw volgende blue monday komt er al weer aan…

Je hebt geen zin in je werk, je ziet er tegenop of het laat je min of meer onverschillig hoe je dagen verlopen. Privé ben je tevreden over je leven, maar in het werk niet. In de kerst- en nieuwjaarsperiode heb je misschien naar vacaturesites bekeken. Mogelijk heb je ook al de sites van werving- en selectiebureaus gescand. Maar je loopt vast in wat je zoekt. Als je naar vacatures kijkt die op je huidige baan lijken, word je niet echt enthousiast. Als je naar andere soorten banen kijkt, zie je al snel door de bomen het bos niet: er is zoveel,..

Loopbaan

Burned out: Throwback Thursday 2016-2006

Geschreven door Jolanda van der Steen, coach Rotterdam op 18, jan, 2017

205 keer gelezen

Het is een hype om terug te kijken op de zero’s, zoals de trendwatchers het noemen. Dat wil zeggen: terugkijken op de periode 2000 - 2010. De trend van terugkijken is vooral zichtbaar op social media zoals Facebook en Instagram. Op dit laatste platform levert #throwbackthursday ruim 67.000.000 hits op. #Throwbackthursday is de term die mensen plaatsen bij foto's en teksten over gebeurtenissen die al langer geleden hebben plaatsgevonden.

Motivatie

Met bevlogenheid aan het nieuwe jaar begonnen?

Geschreven door Sija Bos, coach Utrecht en omgeving op 15, jan, 2017

166 keer gelezen

Van alle werkenden in Nederland is zo’n 12% echt bevlogen, aldus onderzoek van de Utrechtse hoogleraar Arbeids- en Organisatiepsychologie dr. Wilmar Schaufeli. Hij heeft zich jarenlang verdiept in het fenomeen bevlogenheid, de effecten daarvan op gezondheid en geluk en de wisselwerking tussen individu en organisatie.

Deze blog gaat vooral in op wat bevlogenheid doet met het individu en hoe je er zelf invloed op hebt. Want plezier in ons werk willen we allemaal. Twee belangrijke dingen die we meer of minder bewust nastreven zijn: gelukkig zijn en nuttig zijn. Dat gun ik meer mensen in 2017!

Loopbaan

Je loopbaan is nù: begin bij je baas!?

Geschreven door Robert wouterse, loopbaancoach Nijmegen en omgeving op 11, jan, 2017

261 keer gelezen

Een gemiddelde vakantie wordt beter gepland en gestuurd dan een loopbaan. En wat hangt er vanaf? Een paar weken onbezorgdheid, optimaal plezier, sportieve uitdagingen, mooie uit- en inzichten, interessante ontmoetingen. Laat die kenmerken maar eens los op je loopbaan. Voel je ‘m?

Ondernemers

Ondernemers, vergeet die comfort zone!

Geschreven door Willem van Esch, coach voor ondernemers, Nederland en internationaal op 25, dec, 2016

88 keer gelezen

Hoe sta je als ondernemer boven jezelf om dan juist sterker in je schoenen te kunnen staan voor meer initiatief, innovatie en succes?

Jij bent de bron!

De gemiddelde scholen en de maatschappij leren ons vooral om grijze muizen te zijn. Kinderen gaan op jonge leeftijd de molen in en als je er zelf niet voor zorgt dat je eruit stapt, dan blijf je een grijze muis met heel misschien een parmantig gekleurd pakje aan.

Loopbaan

Ontslagen en bij het grof vuil!

Geschreven door Mitille de Wolf op 18, dec, 2016

55 keer gelezen

Ik ben ontslagen en ik voel me afgedankt. Na al die jaren loyale dienstverlening hebben ze me in een keer niet meer nodig! Ze zetten me gewoon bij het grof vuil! Ik voldoe niet meer. Er is binnen de nieuwe organisatie geen plekje meer voor mij………

Mijn expertise en jarenlange ervaring worden niet meer gewaardeerd; ik voel me in de steek gelaten…… en vooral angstig. Want wie zit er nu nog op mij te wachten?

Ik ben boos, als ze maar niet denken dat ik dit pik!  Ik heb bijna nooit verstek laten gaan, maar nu meld ik me gewoon ziek en ze zoeken het maar uit!

Communicatie

Tips voor waardevolle gesprekken (tijdens de feestdagen)

Geschreven door Quint Videler, coach Gent (België) en omgeving op 11, dec, 2016

349 keer gelezen

Veel van wat we deelnemers leren tijdens trainingen kunnen ze ook buiten hun werk gebruiken. Trainingen zoals die voor Coachende vaardigheden of bijvoorbeeld Appreciative Inquiry hebben die 'collateral benefit'. Je leert vaardigheden die je kunt gebruiken om je gesprekken te verbeteren. Om ze boeiender te maken, om ze meer diepgang te geven, om beter verbinding te maken met anderen. Kortom: vaardigheden waarmee je waardevolle gesprekken kunt voeren!

Met de feestdagen op komst hebben velen van ons de nodige verplichte etentjes en recepties af te werken. Soms betekent dat ook onderhoudende gesprekken voeren met mensen die je niet zo goed kent en waarbij je niet direct..

Leiderschap

Eigenaarschap en initiatief belangrijk? Neem het dan niet af!

Geschreven door Albert Van Veen, coach Nijmegen en omgeving op 4, dec, 2016

235 keer gelezen

Eigenaarschap, initiatief, betrokkenheid. Medewerkers hebben er te weinig van, vindt het management in veel organisaties. Daarom zijn peptalks van de baas nodig, of worden bureaus en adviseurs ingehuurd om trainingen en heisessies te organiseren die moeten bijdragen aan een gewenste cultuurverandering. Vaak blijft het binnen directiekamers ook slechts bij de vaststelling dat te veel medewerkers te afwachtend zijn, je 'er alles bij ze uit moet trekken' en dat het soms 'trekken aan een dood paard is', zonder dat er verder actie op wordt ondernomen. 

Onvoldoende eigenaarschap en betrokkenheid? Hoe kan dit nou?

Deze vraag houdt veel organisaties bezig: eigenaarschap onder..

Assessment

Wat is een ontwikkelassessment?

Geschreven door Mariëlle Damoiseaux, coach Nijmegen en omgeving op 27, nov, 2016

701 keer gelezen

Een ontwikkelassessment, waarom zou je dat eigenlijk doen?

Verrassing, je werkgever biedt je een ontwikkelassessment aan! Fijn, of toch niet? Maar wat is een ontwikkelassessment eigenlijk precies en waarom zou je dat gaan doen? 

Ontwikkelassessments of development assessments zijn er in alle soorten en maten. Op het internet kom ik ontwikkelassessments tegen die bestaan uit één enkele vragenlijst die online wordt aangeboden en waarover je telefonisch of persoonlijk met een coach in gesprek gaat. Vaak werkt zo'n vragenlijst met een typologie: je bent bijvoorbeeld meer een 'groen' type dan een 'wit' type (of blauw, geel, oranje et cetera). Meestal ben je zelf de enige die..

Impostor Syndrome

Eerste Hulp bij het Oplichterssyndroom

Geschreven door Sija Bos, coach Utrecht en omgeving op 20, nov, 2016

1.514 keer gelezen

Het oplichterssyndroom, ofwel het onvermogen om eigen prestaties op waarde te schatten komt vaker voor dan je denkt. Een dijk van een CV en toch steeds die twijfel of je wel aan verwachtingen voldoet, het gevoel dat je niet goed genoeg bent en de angst dat je binnenkort wordt ontmaskerd. Geloven dat je succes is ontstaan door een aantal externe factoren, in plaats van het succes je toe-eigenen. Het gevoel hebben incompetent te zijn en ooit door de mand te vallen, terwijl je -objectief gezien- prima werk aflevert. Succes schrijf je meer toe aan omstandigheden dan aan je eigen kunde. Rationeel weet je dat je capabel genoeg bent voor je functie, maar zo voelt het niet...

Leiderschap

Betere prestaties: het geheim van positief waarderen

Geschreven door Quint Videler, coach Gent (België) en omgeving op 13, nov, 2016

570 keer gelezen

Veel mensen voelen zich niet echt gelukkig en niet gewaardeerd in hun werk. Dat is jammer, want daardoor presteren deze mensen ook vaak minder dan ze eigenlijk kunnen. Terwijl de oplossing niets kost, iedereen kan het en het ligt zo voor het grijpen: elkaar meer positief waarderen.

Oprecht, positief waarderen is een heel effectieve manier om een positieve omslag te maken in uw team of uw organisatie.

Ondernemers

Ondernemen en je hart volgen; een fijn leven en goed ondernemerschap

Geschreven door Willem van Esch, coach voor ondernemers, Nederland en internationaal op 6, nov, 2016

107 keer gelezen

Kende u dit gezegde al?: Als je bij een bedrijf aankomt, dan check je je ziel in bij de garderobe voordat je naar binnen mag”. Vele ondernemers lijden hieronder. Zelf heb ik er ook onder geleden; door zaken te doen en bedrijven te runnen die me niet meer bevielen met alle gevolgen van dien.

Ik ben als ondernemer in 2007/2008 na vele jaren ermee gestopt om te doen wat me tegen de borst stuitte en om mijn ziel telkens weer in te checken bij garderobes, ondanks het ene na het andere succes dat ik boekte. De oude levensstijl maakte me heel verdrietig en ongelukkig en het kostte mij jaren mezelf opnieuw uit te vinden. Al had ik mezelf al meerdere malen opnieuw uitgevonden.

Communicatiestijlen

Communicatiestijlen: je communicatieve wendbaarheid vergroten

Geschreven door Albert Van Veen, coach Nijmegen en omgeving op 30, okt, 2016

4.135 keer gelezen

Je manier van communiceren (je communicatiestijl) is van invloed op hoe je gesprekspartner jou ervaart en beoordeelt. Ze is dus ook van invloed op hoe een ander op je reageert. Andersom geldt natuurlijk hetzelfde: jouw oordeel over de ander en je reactie zijn niet alleen afhankelijk van wat iemand zegt, maar worden ook beïnvloed door hoe iemand het gesprek met je voert.

Hoe je de communicatiestijl van een ander beoordeelt en waardeert, hangt onder meer af van je eigen communicatiestijl. Lijkt die van jou op die van je gesprekspartner, is de kans groter dat je zijn wijze van communiceren 'begrijpt' en prettig vindt. Heeft hij een heel andere stijl van communiceren, is..

Communicatie

Moeilijk gesprek voeren

Geschreven door Albert Van Veen, coach Nijmegen en omgeving op 23, okt, 2016

1.065 keer gelezen

Wat een gesprek tot een moeilijk gesprek maakt, is voor iedereen anders. Maar iedereen moet (beroepshalve) natuurlijk weleens een moeilijk gesprek voeren.

Wat maakt een gesprek nou moeilijk? Voorbeelden van omstandigheden die daarvoor kunnen zorgen zijn:

 • Boze of geïrriteerde reacties
 • Een gesprekspartner waar je de woorden uit moet trekken
 • Stellig of directief gedrag
 • Persoonlijke verwijten
 • Eigenwijsheid
 • Steeds in de rede gevallen worden
 • Slecht nieuws moeten brengen
 • Weerstand
 • Onredelijkheid

Maar ook zo iets 'eenvoudigs' als gewoon van mening verschillen kan in de praktijk zomaar leiden tot een moeilijk gesprek.

Wat kun je doen om uit moeilijke gesprekken te blijven, of..

STARR-methode

Sollicitatiegesprek met de STARR methode? Hoe bereid ik me voor?

Geschreven door Mariëlle Damoiseaux, coach Nijmegen en omgeving op 18, okt, 2016

3.783 keer gelezen

Solliciteren is zweten... Dat hoor ik regelmatig van mijn cliënten in loopbaantrajecten:

 • Je moet de juiste vacature zien te vinden.
 • Jezelf goed presenteren in je brief en in je CV.
 • Een elevator-pitch hebben of een video-sollicitatie doen (als je niet weet wat dat is, zoek dan eens op you tube naar ‘videosollicitatie’).
 • En vaak is er ook een assessment opgenomen in je sollicitatieprocedure of een gesprek met de STARR methode.

Enige tijd geleden heb ik hier een blog gepubliceerd over hoe je je kunt voorbereiden op het assessment maar over het STARR gesprek heb ik tot nog toe alleen maar vanuit de positie van de interviewer geschreven. Vandaag richt ik mij op de..

Appreciative inquiry

Appreciative Inquiry Summit: alignment creëren op grote schaal

Geschreven door Quint Videler, coach Gent (België) en omgeving op 9, okt, 2016

194 keer gelezen

Deze week in België werd in het nieuws het zoveelste verlies aan arbeidsplaatsen van dit jaar aangekondigd: de ING bank gaat het aantal personeelsleden en het aantal kantoren reduceren. “Ze gaan werken volgens het Spotify model” zei de journalist. De volgende uitspraak vat perfect samen in wat voor tijd we ons momenteel begeven:

“We leven niet in een tijdperk van verandering, maar we leven in een verandering van tijdperken.” (Jan Rotmans – Hoogleraar Transitiekunde)

De wereld verandert structureel

Tegelijk met de digitale revolutie wordt onze samenleving 'decentraal' en 'bottom-up'. In veel sectoren is een transitie gaande van aanbod naar vraaggerichte dienstverlening,..

Ondernemers

Durf verschillend te zijn, durf om jezelf te zijn

Geschreven door Willem van Esch, coach voor ondernemers, Nederland en internationaal op 2, okt, 2016

462 keer gelezen

Ja, als je anders durft te zijn, zul je jezelf meer zijn. We zijn allemaal even uniek als onze vingerafdrukken. Wanneer we ons conformeren aan anderen en zoals anderen worden, dan is dat een te groot compromis. Dan snijden we letterlijk een deel van onze ziel af.

Vergadertechnieken

Effectief vergaderen: de kunst van vergaderingen leiden

Geschreven door Albert Van Veen, coach Nijmegen en omgeving op 25, sep, 2016

1.318 keer gelezen

Vergaderingen worden vaak niet positief gewaardeerd. Dat is mijn persoonlijke ervaring, het sluit aan bij wat ik van vergaderaars vaak hoor en het wordt bevestigd door onderzoek van bijvoorbeeld Rogelberg et al., 2010 en van Lehmann-Willenbrock, 2012. De kritiek is onder andere dat vergaderingen vaak maar weinig opleveren en dat de tijd die eraan moet worden besteed ten koste gaat van werkzaamheden die belangrijker worden gevonden (Rogelberg et al., 2006; Rogelberg, Allen, Shanock en Shuffler, 2010).

Als een vergadering niet positief wordt beoordeeld, krijgt de voorzitter vaak de schuld. Hoewel deze veel invloed heeft op de kwaliteit van de vergadering, vind ik de..

Zelfsturing

Is intervisie wel een goed leermiddel voor zelfsturende teams?

Geschreven door Albert Van Veen, coach Nijmegen en omgeving op 18, sep, 2016

353 keer gelezen

Op 8 mei 2016 publiceerden wij de blog Zelfsturende teams: teamleren en teamontwikkeling met intervisie. In deze blog betoogt Corinne van Veen dat intervisie weleens een goed professionaliseringsinstrument zou kunnen zijn voor het op gang brengen en houden van de ontwikkeling van teams richting meer zelfsturing. Zij beschrijft in de blog wat intervisie is, waar je intervisie voor kunt inzetten, wat intervisie kan opleveren en aan welke voorwaarden moet worden voldaan om intervisie succesvol in te zetten ten behoeve van teamleren en teamontwikkeling. 

Op deze blog kwamen veel (positieve) reacties. Maarten Steverink plaatste echter ook een belangrijke kritische..

Appreciative inquiry

Breng positieve verandering door Appreciative Inquiry training

Geschreven door Quint Videler, coach Gent (België) en omgeving op 11, sep, 2016

111 keer gelezen

Met de lancering van de training Appreciative Inquiry wil MD-tcc bijdragen aan het brengen van meer positieve verandering in organisaties, teams en gemeenschappen. Wij bij MD-tcc zijn ervan overtuigd dat de beste manier om mensen en organisaties beter te laten floreren is, door de aandacht te richten op de al aanwezige sterktes en kwaliteiten en door daarbij een positieve insteek te kiezen. Appreciative Inquiry gaat uit van de aanwezige kwaliteiten en neemt “wat werkt best” als uitgangspunt om zo écht duurzame verandering te realiseren en dromen waar te kunnen maken.

Gedrag veranderen

Gedrag veranderen

Geschreven door Albert Van Veen, coach Nijmegen en omgeving op 28, aug, 2016

1.347 keer gelezen

Gedrag veranderen is niet eenvoudig. Zelfs als de druk heel groot is, bijvoorbeeld omdat je gezondheid in het geding is, of als op de oude voet doorgaan betekent dat je baan op het spel staat. En als het lukt om een gedragsverandering te realiseren, is de kans groot dat je op termijn toch weer terugvalt in oude gedragspatronen....

De overheid probeert geregeld invloed uit te oefenen op gedrag van burgers: vaak is het effect beperkt! (Foto: Dick Onvlee)

Deze blog gaat over de vraag waarom het veranderen van gedrag zo moeilijk is en biedt een aantal hulpmiddelen waarmee je de kans op een succesvolle gedragsverandering vergroot.

Loopbaan

Met tegenzin naar je werk

Geschreven door Mariëlle Damoiseaux, coach Nijmegen en omgeving op 21, aug, 2016

445 keer gelezen

Het is herfst. De zomer is echt voorbij en de herfstvakantie is alweer in aantocht. 

Mischien ben je zelf net weer aan het werk of kijk je alweer smachtend uit naar je volgende vakantie... Dan ben je niet de enige. Veel werknemers, zelfstandigen of ondernemers vinden het terugkeren in het werkritme na hun vakantie een forse opgave.

Mogelijk herken je wel dat je na een vakantieperiode met tegenzin naar je werk gaat. Er is zelfs een term voor verzonnen: de ‘vakantie-blues'. Een misleidende term, want de blues die je dan ervaart, heeft niet zoveel met je vakantie te maken, maar juist met (het wennen aan) je werk en is meestal na enkele weken alweer over. 'Terugkeer-blues'..

Ondernemers

Ondernemers met uitstelgedrag, draai het meteen om naar meer resultaat

Geschreven door Willem van Esch, coach voor ondernemers, Nederland en internationaal op 16, aug, 2016

103 keer gelezen

Topondernemer Ross Perot uit Texas (Verenigde Staten) zei ooit: "Als je een slang ziet, moet je hem meteen doden". Hoewel dit normaal is op het platteland in Texas, bedoelde hij te zeggen dat als je een obstakel tegenkomt op je weg, je dit direct moet verwijderen. Zónder uitstelgedrag.

Uitstelgedrag komt erop neer dat je iets leukers wilt en gaat doen. Andere zaken die gedaan moeten worden, blijven hierdoor liggen, ondanks dat je weet dat het moet gebeuren en dat deze uitdagingen etterende wonden worden als je er niets aan doet. Een voorbeeld is een moeilijk gesprek met een medewerker of klant, een oplossing voor een financieel obstakel etc. 

Appreciative inquiry

Appreciative Inquiry als gelukvinder voor organisaties en teams

Geschreven door Quint Videler, coach Gent (België) en omgeving op 14, aug, 2016

106 keer gelezen

Als hardwerkende mens heb je meestal twee momenten in het jaar waarop je het even wat rustiger aan kunt doen. De Kerstvakantie en de Zomervakantie. Kerstvakanties zijn meestal gevuld met verplichtingen, maar in de Zomervakantie lukt het mij meestal wel om echt even een paar dagen niets te doen. Veel vakantiegangers maken tijdens hun verlof de balans op over hun werkzame leven, nu dat ze er even wat verder vanaf kunnen staan. Vind ik het werk dat ik doe nog leuk? Ben ik nog gelukkig in het werk dat ik doe? Geeft mijn werk mij genoeg voldoening? Wat zou ik eigenlijk veel liever doen, moest ik kunnen? Het mooie van een goede vakantie is dat je je ontspannen voelt en dat je..

Ondernemers

Ondernemers, geef uw successen een nieuwe dimensie

Geschreven door Willem van Esch, coach voor ondernemers, Nederland en internationaal op 7, aug, 2016

36 keer gelezen

U heeft zo wat alles bereikt wat u maar kon bereiken en toch heeft u vaak nog spanningen over de business. U heeft misschien het vage gevoel dat er iets ontbreekt. Dat bent u gewend geraakt. Dit gevoel knaagt vaak nog door, ondanks waar u gearriveerd bent in de wereld. Ik denk dan vaak aan het liedje van de Nederlandse groep Doe Maar, " Is dit alles?"

"Ga zitten want ik wil eens met je praten""Ik ben allang niet meer zo blij als toen""Nee schrik maar niet ik wil je niet verlaten""Er is iets en ik kan er niets aan doen"“We komen niets te kort we hebben alles"'N kind 'n huis 'n auto en elkaar ""Maar weet je lieve schat wat het geval is""Ik zoek iets meer ik weet alleen niet..

Appreciative inquiry

Persoonlijke Kwaliteiten ontdekken met Appreciative Inquiry

Geschreven door Quint Videler, coach Gent (België) en omgeving op 24, jul, 2016

239 keer gelezen

Naar jezelf kijken is belangrijk om beter te kunnen bepalen waar je goed in bent en wat je graag doet. Onze training Appreciative Inquiry is een hele goede mogelijkheid om meer te weten te komen over jezelf omdat je tijdens deze training feedback krijgt van anderen en omdat Appreciative Inquiry vanuit een positieve insteek op zoek gaat naar de kracht van mensen en organisaties.

Waar ben ik nu eigenlijk écht goed in? Wat zijn mijn kernkwaliteiten? Typische vragen die we onszelf allemaal wel eens stellen. Het antwoord vinden is niet zo gemakkelijk.

Je kunt bijvoorbeeld online survey´s invullen, dat is het punt niet. Maar is dat een goede manier? Waar jij echt goed in bent,..

Zelfsturing

Zelfsturende teams: leren om effectief te vergaderen

Geschreven door Albert Van Veen, coach Nijmegen en omgeving op 17, jul, 2016

637 keer gelezen

In de zorginstelling waar Astrid (niet haar echte naam) bijna zeven jaar werkt, zijn onlangs zelfsturende teams ingevoerd. Voorafgaand aan de invoering stonden Astrid en veel van haar collega's daar positief tegenover. Meer zelfsturing betekende voor het team meer verantwoordelijkheid krijgen en meer initiatieven kunnen nemen. Dat zou voor cliënten meer maatwerk op moeten leveren. Vooral dat laatste sprak Astrid en haar teamgenoten erg aan.

Wie neemt de besluiten?

Inmiddels zijn de zelfsturende teams een feit. Niet meer terug kunnen vallen op de teamleider is nog steeds wennen. Dat merk je vooral als er een besluit moet worden genomen: wie hakt er een knoop door als je..

Loopbaan

Plezier in je werk of werken met tegenzin? Je loopbaan onder de loep

Geschreven door Mariëlle Damoiseaux, coach Nijmegen en omgeving op 10, jul, 2016

222 keer gelezen

Het applaus gaat minutenlang door. Het publiek staat enthousiast op voor de spelers die in wisselende combinaties het podium verlaten en weer opkomen om opnieuw hun verdiende applaus in ontvangst te nemen. Ik zie op hun gezichten opluchting en blijdschap en ook zweetdruppels en een zekere spanning nog. Zelf voel ik me licht ontroerd. Over plezier in je werk gesproken...

Motivatie

Motiveren van medewerkers: tips

Geschreven door Albert Van Veen, coach Nijmegen en omgeving op 3, jul, 2016

375 keer gelezen

Onderzoek toont aan dat de direct leidinggevende de meeste impact heeft op de motivatie en het welzijn van medewerkers. Voor meer informatie daarover, zie de blog Hoe motiveer je medewerkers. Deze blog is hiervan een korte samenvatting. In deze korte blog zet ik een aantal tips op een rijtje die je kunnen helpen om de motivatie van je medewerkers positief te beïnvloeden. Ze zijn ontleend aan het vele onderzoek dat is gedaan naar wat van invloed is op de motivatie van medewerkers in organisaties. Sommige zijn eenvoudig en direct toe te passen. Voor anderen moet je misschien enige moeite doen. Maar het is allemaal voor een belangrijk doel: gemotiveerde, betrokken en..

Appreciative inquiry

Appreciative Inquiry Methode

Geschreven door Quint Videler, coach Gent (België) en omgeving op 26, jun, 2016

577 keer gelezen

In de late jaren 90 is het 4D-model ontstaan en het is sindsdien sterk geassocieerd met Appreciative Inquiry. Het 4D-model kent vier fasen van Appreciative Inquiry die worden doorlopen nadat het zogenaamde “affirmative topic” is gekozen. Dit affirmative topic is de focus van het waarderend onderzoek (Inquiry). Dit kunnen onderwerpen zijn zoals een verhoogde patiënt gerichtheid, meer kennisuitwisseling of verhoogde effectiviteit in de bedrijfsprocessen. Het affirmative topic wordt geformuleerd met levendige en inspirerende woorden die de deelnemers aanspreken.

AI Summit

De aanpak bestaat er in dat je met een groep deelnemers de stappen van het 4D-model doorloopt. Dit..

Competenties

Competenties ontwikkelen: probleemanalyse en besluitvorming

Geschreven door Mariëlle Damoiseaux, coach Nijmegen en omgeving op 19, jun, 2016

324 keer gelezen

Gerard is 43 jaar. Hij werkt als teammanager in een technisch bedrijf. Door zijn leidinggevende is hij naar mij verwezen omdat hij “te oplossingsgericht” is… Hij zou de competenties probleemanalyse en besluitvorming beter moeten ontwikkelen.

In ons kennismakingsgesprek verwoordt Gerard het zelf als volgt:

Ik ben pragmatisch ingesteld, een echte doener. Als ik een besluit moet nemen doe ik dat het liefste snel. Maar, ik merk – en niet alleen ik, dat ziet mijn leidinggevende ook – dat ik daardoor nog wel eens dingen over het hoofd zie. Ik ben dan té snel en oplossingsgericht. Mijn analyse kan beter, blijkt soms achteraf. Maar ik ben nou eenmaal resultaatgericht. Als ik..

Leiderschap

Pesten door leidinggevende en ander wangedrag: destructief leiderschap

Geschreven door Albert Van Veen, coach Nijmegen en omgeving op 12, jun, 2016

5.573 keer gelezen

Pesten door leidinggevenden: het komt veel vaker voor dan je misschien denkt!

Onlangs gaf een coachee mij een voorbeeld van destructief leiderschap. Zij vertelde me dat ze jarenlang door haar leidinggevende was gepest. Dit deed hij bijvoorbeeld door haar bij een afspraak steeds lang te laten wachten. Vaak kon ze dan ook nog onverrichter zake vertrekken omdat er uiteindelijk toch geen tijd voor haar bleek te zijn. Klussen die niemand leuk vond, werden steevast aan haar gegeven. In gezelschap van collega’s werd ze door haar leidinggevende regelmatig belachelijk gemaakt.

Eind mei was ik bij een goede vriend. Zijn vrouw vertelde over haar leidinggevende. Iedereen op haar..

Onzekerheid

Onzekerheid en bang om door de mand te vallen: het ‘impostor syndrome’

Geschreven door Mariëlle Damoiseaux, coach Nijmegen en omgeving op 5, jun, 2016

1.071 keer gelezen

Sanne is 32 jaar, academisch opgeleid en werkt als jurist bij een grote multinational. Zij heeft een goede pers op haar werk, geldt als ‘high potential’. Zij heeft een fijne partner, goede vrienden, is gezond. Maar Sanne voelt zich al een aantal maanden niet lekker in haar werk: ze is vaak onrustig, is ontevreden over haar prestaties, maakt zich zorgen en piekert. Thuis heeft ze maar weinig energie en voelt ze zich lusteloos. Daarnaast heeft ze soms erge hoofdpijn. Ze heeft zich de afgelopen maanden zelfs een aantal keren ziek gemeld om die reden.

Assessment

Assessment voorbereiden: wat kun je doen?

Geschreven door Mariëlle Damoiseaux, coach Nijmegen en omgeving op 22, mei, 2016

1.399 keer gelezen

Al zo’n 25 jaar doe ik assessments. Ik heb ze in alle soorten en maten gedaan: groepsassessments, online assessments, individuele assessments, eendaagse en tweedaagse assessments en ‘in-house assessments’ waarbij leidinggevenden uit het bedrijf (potentiële) medewerkers beoordelen.

De doelgroepen waarmee ik gewerkt heb zijn talrijk: leidinggevenden, directieleden, burgemeesters, zorgmanagers, controllers, teamleiders, straatcoaches, toezichthouders, dokters, adviseurs, management assistentes, verkopers en een enkele hoogleraar. 

Wie het ook betrof, met welke doelgroep ik ook werkte, veel mensen vinden een assessment spannend en sommigen vinden het ronduit vreselijk… 

..

Appreciative inquiry

Appreciative Inquiry als methode voor verandering

Geschreven door Quint Videler, coach Gent (België) en omgeving op 15, mei, 2016

430 keer gelezen

Appreciative Inquiry (AI) is een methode voor het bestuderen en het veranderen van sociale systemen, door te vertrekken vanuit waarderend onderzoek naar wat goed is en dan te dromen over wat zou kunnen zijn. Daarna volgt een collectief ontwerp van de gewenste nieuwe situatie die iedereen aanspreekt en motiveert, waardoor er geen nood is aan bijkomende incentives of overtuiging om geplande verandering te laten gebeuren.

AI werd ontwikkeld en verder uitgewerkt sinds midden jaren ´80 door de faculteit van het departement van Organizational Behavior aan de Case Western Reserve University. Na de eerste publicatie over AI van David Cooperrider in 1987, heeft hij geweigerd om..

Zelfsturing

Zelfsturende teams: teamleren en teamontwikkeling met intervisie

Geschreven door Corinne van Veen op 8, mei, 2016

1.131 keer gelezen 

In mijn blog Zelfsturende teams: randvoorwaarden voor succesvol samenwerken beschreef ik zeven succesfactoren voor een effectieve samenwerking. Naar aanleiding van deze blog sprak ik een manager van een grote zorginstelling. Ook in deze zorginstelling moet de omslag gemaakt worden naar proactieve, zelfverantwoordelijke, communicatief vaardige en ondernemende medewerkers. Maar hoe maak je die beweging dan? Het klinkt zo simpel, maar de praktijk is vaak weerbarstiger.

Deze manager vertelde me, dat anderhalf jaar geleden besloten is stap voor stap meer verantwoordelijkheden in de teams te leggen en vooral veel aandacht te besteden aan het ontwikkelen van goede..

Motivatie

Hoe motiveer je medewerkers? De wetenschap geeft inzichten!

Geschreven door Albert Van Veen, coach Nijmegen en omgeving op 1, mei, 2016

2.733 keer gelezen

Hoe motiveer je medewerkers? Die vraag wordt in mijn trainingen vaak gesteld. Het is een belangrijke vraag: goed gemotiveerde en betrokken medewerkers zijn de belangrijkste voorwaarden voor het succes van teams en organisaties. Het is ook een relevante vraag. Zeker tegen de achtergrond van cijfers die geregeld opduiken over de grote aantallen mensen die hun werk niet met passie doen of zelfs dagelijks met tegenzin naar hun werk gaan:

 • In 2011 en 2012 doet Gallup onderzoek in 19 West Europese landen naar motivatie voor het werk en betrokkenheid bij de eigen organisatie onder medewerkers. Conclusie: 66% van de medewerkers zou zich niet betrokken voelen bij de eigen..

Selectie

7 tips voor de selectie van nieuwe medewerkers en collega's

Geschreven door Mariëlle Damoiseaux, coach Nijmegen en omgeving op 24, apr, 2016

999 keer gelezen

Waarom is het verbeteren van je selectieprocedure de moeite waard?

De kosten van een selectiefout zijn fors. Iemand aannemen die niet in de functie, in het team of binnen je organisatie past of de persoon níet aannemen die wél een goed match zou zijn kost geld. Die kosten zijn niet alleen het salaris of de kosten voor de procedure zelf. Selectie vraagt tijd en een selectiefout vertraagt de goede invulling van de functie. Er zijn daarnaast de nodige immateriële gevolgen: werk dat niet afkomt, ontevreden klanten of collega’s, een team dat niet de collega erbij krijgt die het nodig heeft. Niet in het laatst creëert het voor de nieuwe medewerker die na een poosje weer naar..

Teams

Teamontwikkeling: wat zijn voorwaarden voor teamleren?

Geschreven door Albert Van Veen, coach Nijmegen en omgeving op 17, apr, 2016

1.767 keer gelezen

Onderzoek laat zien dat goed samenwerkende teams problemen kunnen oplossen waar de teamleden van datzelfde team individueel niet in slagen. Eén plus één is drie! Dat is de meerwaarde van teams.

Helaas, in de praktijk gaat dit voor de meeste teams niet op. Onderzoek toont aan, dat de prestaties van teams in veel gevallen niet het niveau van het beste teamlid overstijgen (Campion & Medsker, 1993; Rietzschel c.s., 2006).

Sterker nog: er zijn veel teams waarin gezamenlijk ver onder het niveau van het beste teamlid wordt gepresteerd!

Denk maar eens aan alle berichten van de afgelopen jaren waarin verslag is gedaan van slecht functionerende maatschappen in ziekenhuizen:..

Motivatie

Doel teamontwikkeling en gemotiveerde medewerkers? Begin met luisteren!

Geschreven door Dick Onvlee (coach Amsterdam en omgeving) en Albert van Veen (coach Nijmegen en omgeving) op 10, apr, 2016

140 keer gelezen

Als leidinggevende wil je gemotiveerde medewerkers. Wil je medewerkers die bereid zijn om niet alleen hun eigen taken goed uit te voeren, maar die ook actief bijdragen aan een optimaal functionerend team. Als je leidinggevende bent, zul je de ervaring hebben dat je, om teamontwikkeling te faciliteren en betrokkenheid onder medewerkers te realiseren, moet beschikken over de nodige vaardigheden.

Appreciative inquiry

Appreciative Inquiry bij Teamontwikkeling en Organisatieverandering

Geschreven door Quint Videler, coach Gent (België) en omgeving op 3, apr, 2016

284 keer gelezen

Appreciative Inquiry is voor mij een nieuwe ontdekking; het is een verfrissende en energiegevende manier van kijken naar en werken aan teamontwikkeling en organisatieverandering.

Ik ben van oorsprong geschoold volgens het idee dat organisaties feitelijk een soort van ‘machines’ zijn en dat bedrijfsprocessen vooral gecontroleerd moeten worden. En ik was nog niet zo heel lang geleden er ook vast van overtuigd dat je organisaties best verandert door eerst te onderzoeken: waar staan we nu? (en daarbij geldt: meten is weten), en dan vervolgens iets te doen in de trant van de boel ‘ontdooien‘ (unfreeze), wat ‘storm’ erdoor en dan weer ‘vastzetten’ (freeze). Dat soort..

Onzekerheid

Zelfvertrouwen: tips

Geschreven door Albert Van Veen, coach Nijmegen en omgeving op 27, mrt, 2016

226 keer gelezen

Voor veel mensen is gebrek aan zelfvertrouwen een probleem waar ze dagelijks veel last van ondervinden. Niet zelfverzekerd zijn is vervelend: je voelt je vaak onzeker waardoor je niet goed durft te zeggen wat je van dingen vindt, en als er veel aandacht naar je toegaat, kun je je erg ongemakkelijk voelen.

Als je zelfverzekerder wilt worden, kijk dan eens naar onderstaande zelfvertrouwen tips. Let wel: het zijn geen eenvoudige tips en trucjes: zelfverzekerder worden is hard werken! Maar als je aan de slag gaat met onze tips en je je ervoor inzet, kun je je beslist minder onzeker gaan voelen en met meer vertrouwen spannende situaties aangaan.

Communicatie

Communicatie op de werkvloer

Geschreven door Albert Van Veen, coach Nijmegen en omgeving op 20, mrt, 2016

2.864 keer gelezen

Goede communicatie op de werkvloer is uiteraard van het grootste belang voor een goede samenwerking en goede resultaten.

Omgekeerd geldt, dat een slechte onderlinge communicatie de sfeer en resultaten negatief zal beïnvloeden. Het kan leiden tot conflicten op het werk, misverstanden, onnodige fouten, onderlinge irritaties en verwijten, afnemend werkplezier en ontevreden interne en externe klanten.

Daarom is het des te opmerkelijker dat er binnen organisaties betrekkelijk weinig aandacht lijkt te zijn voor een goede communicatie tussen collega's binnen teams en tussen afdelingen. Althans, dat is de ervaring die ik heb. Niet alleen met de verschillende organisaties waar..

Onzekerheid

Hoe krijg je meer zelfvertrouwen

Geschreven door Albert Van Veen, coach Nijmegen en omgeving op 13, mrt, 2016

445 keer gelezen

Hoe krijg je meer zelfvertrouwen? Deze blog gaat over Erwin, een goed opgeleide man van begin 30 die met deze vraag tegenover mij aan tafel zit. Hij is op zoek naar een coach die hem kan helpen om zijn zelfvertrouwen te vergroten.

Nooit goed genoeg

Erwin vertelt dat hij bang is in de ogen van anderen niet goed genoeg te zijn. Hij heeft het gevoel dat hij zichzelf steeds moet bewijzen. Hij voelt zich daarbij vaak zo onzeker, dat hij onder zijn kunnen gaat  presteren. Daarmee 'bewijst' hij, zegt hij, dat zijn gebrek aan zelfvertrouwen terecht is! Ik dacht: wow, wat een sterk staaltje van self fullfilling prophecy!

Zelfsturing

Zelfsturende teams: randvoorwaarden voor succesvol samenwerken

Geschreven door Corinne van Veen op 6, mrt, 2016

10.089 keer gelezen

Over zelfsturende teams is al heel veel geschreven, zowel in positieve als in negatieve zin. En zelfsturing is ook zeker geen nieuw gedachtegoed. Er wordt al decennialang geëxperimenteerd met allerlei vormen van zelfsturing en zelforganisatie. Al dan niet succesvol.  Zelfsturing binnen organisaties realiseren is niet eenvoudig: zie de blog Zelfsturende teams: randvoorwaarden voor het succesvol invoeren

Ondertussen lijkt in de zorgsector de vraag òf zelfsturing een antwoord kan zijn op alle budgettaire en maatschappelijke ontwikkelingen niet eens meer aan de orde, Er wordt vaak al in zelfsturende teams gewerkt, er worden pilots gehouden of de omslag naar zelfsturing..

Negatieve gedachten

Samenwerking verbeteren

Geschreven door Dick Onvlee, coach Amsterdam en omgeving op 28, feb, 2016

Negatieve overtuigingen en communicatiepatronen doorbreken

420 keer gelezen

Negatieve overtuigingen belemmeren de samenwerking in het team. In mijn blog 'Systemische benadering van complexe vraagstukken' heb ik een vijftal interventieniveaus onderscheiden. Hierin beschreef ik o.a. het interventieniveau van overtuigingen en communicatiepatronen. Reframen of omdenken en het doorbreken van communicatiepatronen zijn effectieve interventies op dit niveau. Maar hoe doe je dat? Hoe komen overtuigingen eigenlijk tot stand?

Wat is het effect van negatieve overtuigingen op het gedrag van teamleden en de samenwerking in het team? En als de samenwerking averij heeft opgelopen, wat kun je dan doen om..

Werkstress

Stress verminderen

Geschreven door Albert Van Veen, coach Nijmegen en omgeving op 21, feb, 2016

755 keer gelezen

Stress verminderen lijkt meer en meer een thema van deze tijd te zijn geworden. Ons tijdsgewricht wordt immers gekenmerkt door ongekend veel drukte: op straat, in agenda’s, op de digitale snelweg, in de hoofden van mensen.

We hebben het bijna allemaal druk-druk-druk met een studie, werk, carrière maken, in één van de vele files staan, kinderen grootbrengen, vrije tijd nuttig besteden, reizen plannen, reizen maken, vrijwilligers werk doen en ook nog aandacht besteden aan onze vriendenkring. En terwijl heel veel mensen al chronisch tijd tekort komen, vraagt de 'terugtredende' overheid ons meer en meer de rol van mantelzorger op ons te nemen. En van deze mantelzorgers voelt..

Coaching

Persoonlijke coaching: leren van verliefdheid en ergernis

Geschreven door Quint Videler, coach Gent (België) en omgeving op 14, feb, 2016

398 keer gelezen

De zomer is in volle gang, hoewel het weer wel wat beter zou kunnen. Geen beter moment om de liefde eens te onderwerpen aan een kleine analyse.

Maar wat hebben verliefdheid en persoonlijke coaching nu met elkaar te maken? Leest u even rustig mee. U zult weldra zien wat we al niet kunnen leren van de liefde.

Conflicten

Conflictstijlen

Geschreven door Mariëlle Damoiseaux, coach Nijmegen en omgeving op 7, feb, 2016

842 keer gelezen

In situaties waarin mensen met elkaar samenwerken is het natuurlijk niet vreemd dat je het niet altijd met elkaar eens bent. Dat hoort erbij. Sterker nog: verschillen van mening en inzicht kunnen juist helpen om een beter beeld te krijgen op vraagstellingen en om meer ideeën te genereren over oplossingsstrategieën en alternatieven. Tenminste, wanneer de verschillen inhoudelijk zijn, dus gericht op de werkinhoud en de taken en wanneer er geen sterke belangenverschillen onder liggen. Toch lopen ook meningsverschillen lang niet altijd goed af en is er in organisaties regelmatig veel gedoe.

In een eerdere blog heb ik stilgestaan bij een aantal factoren die invloed kunnen..

Conflicten

Conflict op het werk: conflictstijlen en het ontstaan van conflicten

Geschreven door Mariëlle Damoiseaux, coach Nijmegen en omgeving op 31, jan, 2016

1.793 keer gelezen

Ken je dat filmpje van Toren C? Waarin Sara en Paula slaags raken met elkaar bij het kopieerapparaat? Erg grappig, ook behoorlijk absurd en in deze vorm (gelukkig) niet echt herkenbaar in de praktijk. Als je naar het filmpje kijkt zie je wel al snel dat de ruzie van de dames een aantal elementen heeft die we in (minder extreme vormen) ook in conflicten op het werk terug kunnen zien:

 • Een onschuldige gebeurtenis is de aanleiding.
 • Afspraken over taken en verantwoordelijkheden worden al langer niet nagekomen (er is een historie).
 • Feedback wordt niet serieus genomen.
 • Een onschuldige buitenstaander wordt ongewild slachtoffer.
 • Er wordt cynisch en respectloos op de ander..

Systemisch werken

Systemische benadering van complexe vraagstukken

Geschreven door Dick Onvlee, coach Amsterdam en omgeving op 24, jan, 2016

533 keer gelezen

In een coachingstraject met leidinggevenden gaat het vaak om twee vragen:

 • Hoe kan ik effectief met mijn tijd omgaan?
 • Hoe zorg ik ervoor dat ik mijn tijd besteed aan de juiste dingen?
Zo bracht een directeur tijdens een coaching de volgende casus in:

In oktober blijkt uit een tussentijdse rapportage, dat slechts 30% van de functioneringsgesprekken is gevoerd. Dit aantal is veel te laag en ik heb als directeur de leidinggevenden de opdracht gegeven om voor het einde van het jaar minimaal 55% van de gesprekken gevoerd te hebben.

Op mijn vragen hoeveel kans van slagen deze opdracht heeft, hoeveel werkdruk dit voor zijn leidinggevenden en hemzelf veroorzaakt en wat maakt..

Onzekerheid

Voor jezelf opkomen

Geschreven door Albert Van Veen, coach Nijmegen en omgeving op 17, jan, 2016

533 keer gelezen

Voor jezelf opkomen is een belangrijke vaardigheid: je kunt ermee voorkomen dat je dingen moet accepteren die voor jou onredelijk of onprettig zijn. Helaas is het lang niet voor iedereen eenvoudig om goed voor zichzelf op te komen en de eigen grenzen duidelijk aan te geven. Als je hierin niet goed bent, geef je vaak toe aan de wensen of behoeften van anderen, terwijl je dit eigenlijk niet wilt.

Moeite hebben met je eigen wensen en grenzen aangeven gaat vaak gepaard met een gebrek aan zelfvertrouwen. Zonder zelfvertrouwen is het bijna ondoenlijk om je eigen grenzen goed te bewaken en om adequaat op te komen voor jezelf. Daarom beginnen we deze blog met tips voor meer..

Coaching

Persoonlijke coaching

Geschreven door Quint Videler, coach Gent (België) en omgeving op 10, jan, 2016

973 keer gelezen

Deze blog is voor iedereen die al het een en ander weet over coaching, maar die nog nooit zelf gecoacht is geweest. En voor iedereen die misschien al eens met een coach heeft gewerkt, maar die daar -laten we zeggen- ‘nou niet bepaald van onder de indruk was’.

Waarom persoonlijke coaching?

Ik vind dat coaching best gezien zou mogen worden als naar de kapper gaan, en dat het zeker niet gezien moet worden als plastische chirurgie. Dat er zogezegd niet eerst iets ‘goed fout moet gaan’ voordat je naar een coach gaat. Coaching is hulpverlening, maar coaching is ook gewoon verwennerij om je beter te voelen, zoals een dagje wellness.

Deze keer wil ik graag aan de hand van..

Motivatie

Motiveren van medewerkers? Ongemotiveerde medewerkers bestaan niet!

Geschreven door Albert Van Veen, coach Nijmegen en omgeving op 21, dec, 2015

1.563 keer gelezen

Motiveren van medewerkers wordt door veel leidinggevende een belangrijke, en soms ook lastige verantwoordelijkheid gevonden. Niet voor niets is mij in de afgelopen 20 jaar in mijn rol als trainer en coach door heel veel leidinggevenden al vaak de vraag gesteld : hoe motiveer je medewerkers?

Als die vraag wordt gesteld, is mijn tegenvraag meestal: kunnen medewerkers eigenlijk wel ongemotiveerd zijn? Het antwoord van bijna iedereen is dan steevast 'ja, absoluut!'. Waarna ik vervolgens boud stel dat ongemotiveerde medewerkers helemaal niet bestaan. Deze stelling wordt bijna altijd bestreden en leidt dan vaak tot een interessante gedachtewisselingen. Maar hoe zit het nu?..

Leiderschap

Slecht leiderschap: medewerkers worden er improductief en ziek van

Geschreven door Corinne van Veen op 13, dec, 2015

5.135 keer gelezen

We horen en lezen regelmatig in nieuwsberichten over de slechte manager: leiders of bazen/bazinnen van organisaties die immoreel en niet oorbaar gedrag vertonen en bij wie de macht naar het hoofd is gestegen. De uitspraak `macht corrumpeert’ komt dan ook niet uit de lucht vallen.

Als adviseur, trainer en coach maak ik helaas (te) regelmatig mee dat mensen enorm lijden onder dit gedrag van hun baas of leidinggevende. Ze ervaren een hoge mate van stress, worden hier vaak letterlijk ziek van of zoeken zo snel mogelijk een andere baan.

Ik vraag me dan iedere keer af hoe het toch kan dat deze bazen of leidinggevenden hiermee wegkomen en ik ben telkens weer verbijsterd, dat..

Teams

Teamontwikkeling: is het weer tijd voor Teambuilding?

Geschreven door Quint Videler, coach Gent (België) en omgeving op 6, dec, 2015

649 keer gelezen

Is teamontwikkeling voor u ook een belangrijk doel? En hebt u daarom ook al gedacht om (weer) eens met uw medewerkers op teambuilding te gaan? Als voorbereiding op het nieuwe jaar? Of misschien gewoon omdat u vindt dat uw team de laatste tijd niet meer zo goed lijkt samen te werken?

Het effect van teambuilding – samen op uitstap, in de buitenlucht, fysiek lastige opdrachten uitvoeren - wordt vaak wat overschat. Natuurlijk is het heel leuk om elkaar eens in een ander kader te spreken, en samen leuke, spannende dingen te doen. Het brengt de collega´s (even) dichter bij elkaar. Maar wordt uw team daar ook écht effectief beter van? Bent u kritisch en op zoek naar het beste..

Werkstress

Werkstress verminderen: je innerlijke slavendrijver aan banden

Geschreven door Mariëlle Damoiseaux, coach Nijmegen en omgeving op 29, nov, 2015

825 keer gelezen

Werkstress is hot. Een thema waar we het veel over hebben met elkaar. Stress is een woord dat zelfs onze kinderen al gebruiken om aan te geven dat het druk is op school. Soms lijkt het thema daardoor vooral een hype, wat overdreven misschien.

Toch blijkt uit onderzoek van CBS en TNO dat werkstress een bron van betekenis is voor het ontstaan van werkgerelateerd verzuim. In gewoon Nederlands: van werkstress kunnen we ziek worden. Driekwart van de psychische beroepsziekten staat bekend als burn-out of overspannenheid en een op de acht werknemers heeft last van werkstress. De aandacht voor werkstress is dus alles behalve overdreven.

De genoemde getallen vind ik op de..

Zelfsturing

Zelfsturing: omgaan met regels die botsen met je professionele overtuigingen

Geschreven door Dick Onvlee, coach Amsterdam en omgeving op 22, nov, 2015

680 keer gelezen

In onze blog over zelforganisatie en zelfsturing in hiërarchische organisaties binnen de zorg betoogden we dat zelfsturing geen doel op zich is, maar een middel om teams de mogelijkheid te geven om vanuit 'de bedoeling' de zorg te organiseren. De bedoeling van de organisatie is dat de behoefte van de cliënt het uitgangspunt van de zorg is. Wanneer zorgprofessionals dat doen, zullen ze regelmatig in situaties komen waarin hun professionele overtuigingen botsen met de regels van de hiërarchische organisatie.

Zoals wij betoogden, roept dit dilemma’s op. Want: als de zorgprofessional vanuit de bedoeling van de organisatie wil handelen, ziet hij zich soms genoodzaakt om tegen..

Communicatie

Samenwerking verbeteren: ruis aanpakken door effectief communiceren

Geschreven door Corinne van Veen en Dick Onvlee op 15, nov, 2015

663 keer gelezen

In de kern zijn wij sociale wezens die graag samen met andere mensen dingen willen doen. Dit succesvol doen vraagt om effectief communiceren. Voor een effectieve communicatie zijn alle betrokkenen verantwoordelijk. Gelukkig gaat dit vaak goed en is de samenwerking verbeteren geen thema. We beleven dan veel plezier met elkaar en boeken zo successen in onze samenwerking.

Hier staat tegenover dat het ook weleens misgaat. Dit is dan vaak het gevolg van het feit dat geen sprake is geweest van een effectieve communicatie. Met als gevolg wrijvingen of verstoringen.

In deze korte blog willen we één van deze verstoringen belichten en een paar handreikingen geven om deze..

Onzekerheid

Hoe krijg ik meer zelfvertrouwen? Tips

Geschreven door Albert Van Veen, coach Nijmegen en omgeving op 2, nov, 2015

4.843 keer gelezen

Uit onderzoek blijkt, dat 20% van de mensen gebukt gaat onder een gebrek aan zelfvertrouwen. Als je rondloopt met de vraag: hoe krijg ik meer zelfvertrouwen? ben je dus beslist niet de enige! Dat geeft misschien een beetje troost. Maar met troost alleen ben je natuurlijk niet echt geholpen als je iets met je gebrek aan zelfvertrouwen wilt doen!

Weinig zelfvertrouwen gaat in de regel gepaard met een negatief zelfbeeld. Voor sommige mensen die twijfelen aan hun competenties of eigenwaarde en daardoor onzeker zijn geldt, dat de negatieve zelfevaluatie klopt met de werkelijkheid. Het gebrek aan zelfvertrouwen is dan terecht. De oplossing vraagt in dat geval om een..

Onzekerheid

Hoe krijg ik meer zelfvertrouwen? De rol van negatieve gedachten

Geschreven door Albert Van Veen, coach Nijmegen en omgeving op 28, okt, 2015

765 keer gelezen

De rol van negatieve gedachten en belemmerende overtuigingen bij gebrek aan zelfvertrouwen

Hoe krijg ik meer zelfvertrouwen? Veel mensen worstelen met deze vraag. Als je last hebt van een gebrek aan zelfvertrouwen, kan dat een grote, negatieve invloed hebben op de kwaliteit van je leven.

Het kan er bijvoorbeeld toe leiden dat je allerlei op zichzelf leuke situaties gaat vermijden. Of dat je jezelf soms 'overschreeuwt', wat in de regel natuurlijk niet oplevert wat je ervan hoopt: positieve aandacht en waardering. Gebrek aan zelfvertrouwen kan ook leiden tot perfectionisme. Je bent dan steeds onzeker over de vraag of wat je doet wel goed genoeg is. Het vervelende is, dat..

Communicatie

Leren communiceren, negatieve gedachten en belemmerende overtuigingen

Geschreven door Albert Van Veen, coach Nijmegen en omgeving op 21, okt, 2015

685 keer gelezen

Leren communiceren begint al op jonge leeftijd. Tegen de tijd dat we als jongvolwassenen aan het werk gaan, hebben we al een jarenlange 'communicatietraining' achter de rug. Dat is maar goed ook, want goede communicatieve vaardigheden zijn de basis van een goede en plezierige samenwerking.

Toch valt het niet altijd mee om bij collega's, klanten of medewerkers de juiste toon te vinden. Soms heeft dat vooral met vaardigheden te maken. Dan gaat het om vragen als: hoe geef je feedback?; hoe breng je slecht nieuws?; hoe ga je om met weerstand?; hoe ga je om met oplopende emoties?; wat doe je als iemand het volkomen oneens is met je over iets wat voor jou heel belangrijk is?..

Zelfsturing

Systeemdenken over zelfsturing en/of zelforganisatie in de zorg

Geschreven door Dick Onvlee, coach Amsterdam en omgeving op 15, okt, 2015

1.764 keer gelezen

In iedere organisatie is sturing nodig. Door het management worden sturingsinstrumenten, zoals de planning- & controlecyclus, personeelsmanagement, KPI’s en bonussen, ingezet om medewerkers te stimuleren en te controleren. 

Zelfsturing en zelforganisatie zijn organisatieprincipes die -ook- in de zorg steeds meer toegepast worden. Het is des te verrassender dat beide principes tamelijk willekeurig naast en door elkaar gebruikt worden. Daarom heb ik mij afgevraagd wat het verschil is en wat het oplevert wanneer ze duidelijk onderscheiden worden.

In deze blog geef ik een beschrijving van de begrippen 'zelfsturing' en 'zelforganisatie'. Daarna ga ik, met 'systeemdenken'..

Onzekerheid

Negatieve gedachten en belemmerende overtuigingen

Geschreven door Albert Van Veen, coach Nijmegen en omgeving op 8, okt, 2015

1.246 keer gelezen

Iedereen heeft weleens last van negatieve gedachten of belemmerende overtuigingen. Je denkt dan bijvoorbeeld dingen als: dat leer ik toch nooit; anderen zijn veel slimmer dan ik; mensen vinden me toch niet leuk; wie zit er nu op mij te wachten?; wie ben ik dat er naar mij zou moeten worden geluisterd; ik zal maar niets zeggen, want anderen vinden mij dan misschien wel dom; waarom overkomt mij dit nu weer.....

Het effect van je eigen negatieve gedachten en belemmerende overtuigingen is vaak dat je je ongelukkig(er) of onzeker(der) gaat voelen. Zeker wanneer je hier regelmatig last van hebt, is het de moeite waard om te leren om je negatieve gedachten kritisch te..

Systemisch werken

Omgaan met conflicten: systeemdenken bij spanningen in teams (deel 3)

Geschreven door Corinne van Veen op 24, sep, 2015

1.029 keer gelezen

Mijn stellingname is, dat alle conflicten ontstaan omdat betrokkenen in een conflict zich niet gehoord en gezien voelen door of zich anderszins gekrenkt voelen in hun relatie met de ander(en). Een conflict gaat dus nooit over een inhoudelijk meningsverschil. Anders gezegd: goede betrekkingen faciliteren een meningsverschil en bij spanningen in de betrekkingen ontaardt ieder meningsverschil in een conflict. Het gaat er dan niet meer om of je gelijk hebt, maar of je het krijgt.

In de dagelijkse praktijk is het vaak lastig te bepalen of we te maken hebben met een inhoudelijk of een relationeel conflict. Dit komt misschien omdat we:

1. het niet -direct- doorhebben,..

Communicatiestijlen

Communicatiestijlen

Geschreven door Albert Van Veen, coach Nijmegen en omgeving op 16, sep, 2015

8.109 keer gelezen

Iedereen die in een team werkt, heeft de ervaring dat het met sommige collega's makkelijker communiceren en samenwerken is dan met anderen; verschillen in communicatiestijlen spelen hierbij vaak een rol.

In deze blog geef ik een beschrijving van de 4 communicatiestijlen en vertel ik hoe je, door rekening te houden met de stijlen van anderen, de communicatie en de samenwerking in je team kunt verbeteren. Onderaan deze blog kun je een gratis artikel aanvragen. Hierin wordt het communicatiestijlenmodel uitgebreider toegelicht. In dit artikel staan ook tips die je helpen om met je communicatie aan te sluiten bij de stijl van je gesprekspartner, waardoor de kans op een..

Feedback

Hoe geef je feedback? 7 tips

Geschreven door Albert Van Veen, coach Nijmegen en omgeving op 2, sep, 2015

5.419 keer gelezen

Voor het geven van feedback bestaan feedbackregels. Deze heb ik in 7 tips voor je beschreven.

Heb je nu geen tijd om de hele blog te lezen? Je kunt ook een artikel aanvragen waarin een praktisch feedback model wordt. Gebruik de link om dit artikel gratis aan te vragen: feedback geven

Feedback

Feedbackregels en waarom deze vaak tekort schieten bij correcties

Geschreven door Albert Van Veen, coach Nijmegen en omgeving op 21, jul, 2015

2.983 keer gelezen

Mensen zijn niet van suiker, maar krijgen we kritische feedback, raken de meesten van ons toch wel een beetje van slag. Zelfs als de feedbackregels goed worden gehanteerd. We worden dan bijvoorbeeld onzeker, raken geïrriteerd of schamen ons omdat we het idee hebben dat we in de ogen van de ander hebben gefaald. Hoewel het met het ouder worden wel makkelijker wordt om met kritische feedback aan mijn adres om te gaan, kan ik me geen enkele keer herinneren dat ik handenwrijvend en met een prettig en vrolijk gevoel dacht: ha, leuk, ik krijg kritiek. Ik moet altijd minstens even 'omschakelen' (zie ook onze blog over feedback ontvangen).

Organisatieontwikkeling

Organisatieverandering of organisatieontwikkeling

Geschreven door Dick Onvlee, coach Amsterdam en omgeving op 11, jul, 2015

2.173 keer gelezen

De slagingskans van organisatieveranderingen is behoorlijk groot, maar ook erg klein, afhankelijk van het doel van de verandering. Zie de blog van Albert van Veen waarin hij de vraag aan de orde stelt waneer coaching en teamcoaching bij organisatieveranderingen zin heeft.

Reorganisaties mislukken vaak door een 4-tal 'foute aannames':

 1. lineaire benadering van organisatievraagstukken
 2. besluitvorming en uitvoering als een rationeel en bewust proces
 3. top-down stuurbaarheid en beheersbaarheid van organisaties
 4. organisaties als entiteit

Feedback

Feedback geven: om onverwachte redenen heel waardevol

Geschreven door Albert Van Veen, coach Nijmegen en omgeving op 2, jul, 2015

859 keer gelezen

De afgelopen tijd heb ik me verdiept in onderzoek dat is gedaan naar de effecten van feedback geven. Wat ik al wist, namelijk feedback belangrijk is met het oog op het verbeteren van prestaties en dat het bijdraagt aan het realiseren van doelen, werd opnieuw bevestigd. Maar de heilzame werking van goed gegeven feedback bleek vele malen groter te zijn dan ik had verwacht.

Met deze blog maak ik je deelgenoot van wat ik ben tegengekomen over de positieve effecten van goed gegeven feedback.

Loopbaan

Leidinggeven! Of niet? Een keuze maken in je loopbaan

Geschreven door Mariëlle Damoiseaux, coach Nijmegen en omgeving op 26, jun, 2015

620 keer gelezen

Herken je dit?

 • Je bent een professional, een vakman of vakvrouw.
 • Je hebt veel ervaring, veel kennis opgedaan gedurende je loopbaan en je hebt je ontwikkeld tot degene binnen je team die gezien wordt als senior of minstens bijna senior.
 • Je beoordelingen zijn altijd meer dan goed en je merkt dat de meeste klussen die je doet niet veel nieuws meer te brengen hebben.
Misschien ben je midden dertig of de veertig net gepasseerd en steeds vaker moet je aan dat oude liedje van DoeMaar denken: "Is dit alles...? Doedoedoe... Is dit alles, wat er is..?"  http://bit.ly/2f8zlAj Net zoals DoeMaar al zong (en voor de iets jongere lezer: dat is dat Nederlandse bandje met Henny..

Systemisch werken

Omgaan met conflicten: systeemdenken bij spanningen in teams (deel 2)

Geschreven door Corinne van Veen op 18, jun, 2015

1.554 keer gelezen

Het loopt voor leidinggevenden niet altijd op rolletjes. En ditzelfde geldt natuurlijk ook voor medewerkers. Je hebt ooit gesolliciteerd op een bepaalde functie en je toen mogelijk niet afgevraagd hoe je nieuwe team eruit ziet en of jij wel past in de organisatie(cultuur).

Het is eigenlijk best gek dat we, als we solliciteren, vooral bezig zijn met die nieuwe functie -die ons op het lijf geschreven lijkt- en niet met de vraag of we eigenlijk wel bij het behang van die organisatie passen. We focussen vooral op die eerste job, die salarisverhoging, een nieuwe uitdaging of een hogere status.

Zo werd ook Bert (de leidinggevende uit mijn vorige blog: Omgaan met conflicten:..

Coaching

Individuele coaching en teamcoaching bij organisatieverandering

Geschreven door Albert Van Veen, coach Nijmegen en omgeving op 12, jun, 2015

559 keer gelezen

Organisatieveranderingen tot een goed einde brengen is geen eenvoudige opgave. Vooral organisatieveranderingen waarbij houding en gedrag van de medewerkers ingrijpend moeten veranderen, blijken vaak uiterst moeizaam te verlopen. Als een verandertraject goed is voorbereid en zorgvuldig wordt uitgevoerd, vergroot dit wel de kans op succes. Maar hoe goed een verandertraject ook is opgezet, het verloopt vaak moeizaam en stroperiger.

Transfer van training

Individuele coaching, training en transfer: vervolg op kritisch betoog

Geschreven door Albert Van Veen, coach Nijmegen en omgeving op 7, jun, 2015

878 keer gelezen
Eind mei 2015 schreef ik een blog over het feit dat veel trainingen zinloos zijn . Het is een kritische verhandeling over het gebrek aan rendement van trainingen. Binnen enkele dagen zijn daar heel veel reacties op gekomen. Inmiddels (oktober 2017) is deze blog door ruim 2.100 mensen gelezen. Zie: Een training is vaak zinloos
 
Bijna iedereen die gereageerd heeft, (h)erkent het feit dat transfer van met name trainingen een probleem is. Wat opvalt: een groot deel van de schrijvers die het transferprobleem (h)erkennen, beschrijft vervolgens wat zij zelf in hun aanpak doen, waardoor het transferprobleem in hun geval niet of veel minder speelt....
 
Dat heeft mij..

Transfer van training

Individuele coaching of vaardigheidstraining? Training is vaak zinloos

Geschreven door Albert Van Veen, coach Nijmegen en omgeving op 28, mei, 2015

2.115 keer gelezen 

In 1995 - 1996 heb ik onderzoek gedaan naar de transfer van management- en andersoortige vaardigheidstrainingen. Bij transfer van trainingen gaat het om de vraag in hoeverre de training leidt tot gewenste gedagsveranderingen op de werkplek.

Mijn onderzoek bestond deels uit een literatuuronderzoek en deels uit het doen van onderzoek naar de leereffecten van een in die tijd binnen Philips heel veel gebruikte meerdaagse managementsimulatie.

Zowel het literatuuronderzoek alsook het onderzoek naar de leereffecten van de managementsimulatie leidden tot dezelfde conclusie: als je investeerde in vaardigheidstrainingen om gedragsveranderingen op de werkvloer te realiseren, was..

Systemisch werken

Omgaan met conflicten: systeemdenken bij spanningen in teams

Geschreven door Corinne van Veen op 21, mei, 2015

2.364 keer gelezen
Begin vorig jaar belde een manager (ik noem hem maar even Bert) mij op met de vraag of ik hem kon coachen, omdat hij tegen een 'groot probleem' met zijn team aanliep. Op mijn vraag wat dat probleem inhield, was zijn antwoord dat hij wilde leren omgaan met conflicten: er waren strubbelingen tussen zijn teamleden die hij niet op een effectieve manier kon helpen oplossen. En ondertussen waren die strubbelingen uitgegroeid tot een heftig conflict. Hij was ten einde raad. Zijn eigen leidinggevende had hem het voorstel gedaan om een coach te zoeken, die hem kon helpen grip te krijgen op deze “nare kwestie”. Mogelijk zag hij er zelf ook geen gat meer in, maar zeker was dat..

Loopbaan

Werkplezier, loopbaankeuze en keuzestress

Geschreven door Jeanette van den Bosch, coach Eindhoven en omgeving op 15, mei, 2015

432 keer gelezen
Alle opties open willen houden. Wat kan je helpen om van je eeuwige twijfel rondom loopbaankeuzes af te komen en met vertrouwen de volgende stap te zetten?
 
Een dagje vrij, promotie (mét het risico op meer stress), parttime werken, vaststellen of het gebrek aan werkplezier zodanig is, dat je op zoek moet naar een nieuwe baan én dit ook echt gaan doen; de ene beslissing heeft grotere gevolgen dan de andere. Sommige keuzes neem je meteen, over andere denk je eindeloos na. Waar komt die twijfel vandaan? Hoe kom je er van af? En wanneer kies je op je gevoel en wanneer kun je beter afgaan op je verstand? Wat kan je helpen om antwoord te krijgen op bovenstaande vragen?

Selectie

STAR methode in selectiegesprekken

Geschreven door Mariëlle Damoiseaux, coach Nijmegen en omgeving op 6, mei, 2015

1.211 keer gelezen

Mijn vader is bijna 87 jaar en was op zoek naar een nieuwe tuinman, iemand die regelmatig de hagen en de heesters wil snoeien en de borders wil bijhouden. Met zijn eerdere tuinman had hij slechte ervaringen: die kwam zijn afspraken niet na, dus nu wilde mijn vader een betrouwbaarder persoon vinden. Ik heb hem aangeraden een 'selectiegesprek' te voeren en wel met de STAR methode.

Coaching

Ik zoek een coach: praktische tips voor het vinden van een goede coach

Geschreven door Albert Van Veen, coach Nijmegen en omgeving op 30, apr, 2015

1.240 keer gelezen

Als je op zoek bent naar een coach, dan heb je misschien de zoekopdracht: 'ik zoek een coach' al eens ingetypt. In dat geval zal je er zijn achtergekomen dat het aanbod aan coaches erg groot is. Het aanbod is zo onwaarschijnlijk groot, dat het zoeken naar een coach kan voelen als het zoeken naar een kleine speld in een veel te grote hooiberg. Om te voorkomen dat je door de bomen het bos niet meer ziet, hebben wij voor jou een aantal tips op een rijtje gezet die je bij je zoektocht van pas kunnen komen.

Aan het einde van deze blog bieden we je ook nog een checklist aan. Hierin staan acht kenmerken beschreven waaraan je een goede coach herkent, met een toelichting waarom..

Leiderschap

Leidinggeven: hoe blijf ik of kom ik (weer) in positie

Geschreven door Corinne van Veen op 23, apr, 2015

776 keer gelezen
Het is niet leuk om te moeten toegeven dat je het gevoel hebt, dat je als leidinggevende niet (meer) wordt geaccepteerd. Je voelt je wellicht tekort gedaan (het ligt aan mijn team, het management, de directie) of je denkt dat je tekort bent geschoten (het ligt aan mij). Het voelt als een blamage: ik ben niet goed genoeg en moet echt nog een aantal vaardigheden leren of als een bevestiging: ik wist eigenlijk wel dat deze functie voor mij te hoog gegrepen was.
 
Er is geen leidinggevende, manager of directeur die niet eens aan zichzelf twijfelt. Ik ken ze in ieder geval niet, ook al houden ze de schijn wellicht een tijdje op. En dat is niet meer dan terecht. Het is..

Voice Dialogue

Coaching: werken met de stemmen in je hoofd

Geschreven door Albert Van Veen, coach Nijmegen en omgeving op 16, apr, 2015

759  keer gelezen
Probeer je even voor te stellen hoe het zou zijn wanneer iemand dingen tegen je zou zeggen als:
"Laat maar, dat kunnen anderen véél beter dan jij"
"Binnenkort val je door de mand; dan ziet iedereen dat je helemaal niet zo goed bent als het lijkt"
"Denk je nou echt dat mensen jou leuk vinden?"
"Je ziet er weer niet uit vandaag..."
Met iemand die jou op deze manier kritisch toespreekt, wil je liever niets te maken hebben! Toch? Maar het gekke is: veel mensen spreken  zichzelf regelmatig kritisch toe.
 
Mensen die zichzelf heel vaak negatief toespreken, kunnen gebukt gaan onder dat negatieve stemmetje.  Het is dan alsof er iemand is die dagelijks over hun..

Coaching

Ik zoek een coach: HELP

Geschreven door Albert Van Veen, coach Nijmegen en omgeving op 9, apr, 2015

559 keer gelezen

Je zoekt een coach. Je zit met een kop koffie achter je computer, typt bij Google in: IK ZOEK EEN COACH en je verslikt je bijna in een slok koffie: 524.000 zoekresultaten! Oeps, waar ben ik aan begonnen.... 

Gelukkig ben je niet voor een gat te vangen, dus je geeft niet op. Je woont in de buurt van Nijmegen. Daarom lijkt het zinvol om het zoekwoord Gelderland toe te voegen. Kijk, dat schiet op: 169.000 zoekresultaten. Nog steeds veel te veel, maar door je zoekopdracht verder te verfijnen, kan het alleen maar beter worden. Denk je. Je vervangt Gelderland door Nijmegen. Tot je niet geringe verbazing stijgt daarmee het aantal hits: 403.000. Oké, niet de moed opgeven. Gewoon..

Werkstress

Te hoge werkdruk: met coaching je timemanagement verbeteren

Geschreven door Jeanette van den Bosch, coach Eindhoven en omgeving op 1, apr, 2015

481 keer gelezen

Minder stress en meer bereiken!

Herken je het gevoel dat het werk zich opstapelt? Dat je mailbox én hoofd te vol zitten, je het gevoel hebt nooit klaar te zijn met je werk en eigenlijk altijd tekort dreigt te schieten? Dat je met een boterham in je ene hand en een kop hete koffie in de andere, van een uitgelopen vergadering naar het volgende werkoverleg holt? Dan is het tijd voor coaching tips waarmee je je timemanagement kunt verbeteren.

Leiderschap

Leidinggeven: zelfbewustzijn en mensgerichte competenties

Geschreven door Albert Van Veen, coach Nijmegen en omgeving op 25, mrt, 2015

1.904 keer gelezen

Leidinggeven: er zijn weinig functies waarin 'wie je bent' zo bepalend is voor het wel of niet succesvol zijn. Met succesvol bedoel ik hier niet een carrière op de hiërarchische ladder. In deze blog meet ik succes af aan de mate waarin je erin slaagt een goede verbinding te maken met je medewerkers en een basis voor vertrouwen weet te creëren. De mate ook waarin je eraan bijdraagt dat medewerkers gemotiveerd zijn om met elkaar de (afdelings)doelen te realiseren, zich betrokken voelen bij elkaar en bij de organisatie als geheel. Als je erin slaagt om medewerkers een gevoel van eigenaarschap te geven over het reilen en zeilen op de afdeling, in plaats van dat ze op het..

Vergadertechnieken

Leidinggeven: besluiten nemen met je team

Geschreven door Albert Van Veen, coach Nijmegen en omgeving op 19, mrt, 2015

844 keer gelezen

Leidinggeven betekent ook: geregeld met je team in vergadering zijn en samen besluiten nemen. In een eerder blog (Leidinggeven en afspraak is -geen- afspraak) ging het over het feit dat afspraken die in vergaderingen worden gemaakt, vaak geen harde afspraak blijken te zijn.

In deze nieuwe blog zet ik 9 veel voorkomende vergaderergernissen op een rij. Ik zoom in op 3 groepsprocessen die veel voorkomen in (vergader)groepen. Deze processen kunnen de besluitvorming in teams bemoeilijken en ten koste gaan van de kwaliteit van besluiten. Bij elk proces geef ik suggesties om de negatieve invloed van deze groepsprocessen te verkleinen. Daarna zet nog een aantal tips voor de..

Onzekerheid

Coaching: anders leren omgaan met negatieve gedachten en verwachtingen

Geschreven door Albert Van Veen, coach Nijmegen en omgeving op 11, mrt, 2015

4.735 keer gelezen

Het hebben van verwachtingen over onszelf of over anderen kan ertoe leiden dat we ons onbewust zo gaan gedragen, dat de kans dat die verwachtingen ook uitkomen daadwerkelijk groter wordt. Dat is misschien niet erg wanneer je overwegend positieve verwachtingen hebt. Maar het is natuurlijk vervelend wanneer je de neiging hebt om vooral uit te gaan van negatieve scenario's, vervelende gevolgen en slechte resultaten.

Vergadertechnieken

Leidinggeven en Afspraak is (geen) Afspraak

Geschreven door Albert Van Veen, coach Nijmegen en omgeving op 3, mrt, 2015

3.505 keer gelezen

In mijn praktijk als trainer en coach heb ik in de loop der jaren voor heel veel verschillende opdrachtgevers en organisaties gewerkt. De vragen en problemen, die aanleiding waren om mij in te huren, waren en zijn heel divers. Een van de thema's die geregeld terugkomt, is 'afspraak is afspraak'. Of misschien beter geformuleerd: 'afspraak is bij ons geen afspraak': te vaak zeggen mensen 'ja', maar doen ze 'nee'. Veel leidinggevenden storen zich hier om begrijpelijke redenen aan. Het leidt natuurlijk ook tot ergernis op de werkvloer: ze beloven hier van alles, maar de beloftes nakomen.....

Het niet nakomen, deels nakomen of te laat nakomen van gemaakte afspraken leidt..

Communicatiestijlen

Als communicatiestijlen botsen en de samenwerking bemoeilijken

Geschreven door Albert Van Veen, coach Nijmegen en omgeving op 22, feb, 2015

892 keer gelezen

Mijn ervaring als trainer en coach is, dat verschillen in communicatiestijl in een team verrijkend kunnen zijn voor de kwaliteit van de samenwerking. Maar ik heb ook ervaren dat verschillen in communicatiestijl gemakkelijk leiden tot wrijving en wederzijds onbegrip, waardoor de verschillende kwaliteiten van de teamleden niet worden benut en de samenwerking juist moeizamer gaat verlopen. Als je verschillende communicatiestijlen hebt, is het soms alsof je elkaar niet helemaal goed verstaat, terwijl je toch dezelfde taal spreekt.

Feedback

Feedback ontvangen

Geschreven door Albert Van Veen, coach Nijmegen en omgeving op 17, feb, 2015

535 keer gelezen

Feedback ontvangen is niet altijd prettig en eenvoudig. Omdat het vaak zo moeilijk is om echt open te staan voor kritiek, zullen we er in veel gevallen ook niet veel van leren.

In deze blog ga ik in op de vraag waarom feedback ontvangen vaak zo lastig is en waarom het wel zinvol is om open te staan voor kritische feedback.

Aan het einde van de blog kun je een gratis artikel aanvragen. In dit artikel ga ik uitgebreid in op wat in deze blog kort wordt beschreven en geef ik tips en suggesties die je kunnen helpen om meer open te staan voor feedback; hoe meer je openstaat voor de feedback die je krijgt, hoe meer je er je voordeel mee kunt doen.

Feedback

Beter leren communiceren: feedback geven

Geschreven door Albert Van Veen, coach Nijmegen en omgeving op 8, feb, 2015

1.613 keer gelezen

Een belangrijk onderdeel van communiceren is het geven van feedback. Door feedback te geven, weet de ander hoe je denkt over zijn wijze van zich presenteren, laat je weten wat je vindt van de manier waarop iemand werkt, of geef je inzicht in je oordeel over de resultaten van iemands inspanningen.

Als je positieve feedback geeft, weet de ander dat het wat jou betreft in orde is. En op basis van je kritische feedback kan de ander ervoor kiezen om zijn houding, zijn gedrag, de keuzes die hij heeft gemaakt, de manier waarop hij zijn werk doet, de wijze waarop hij met jou omgaat etc. aan te passen. Of om dit niet te doen! Maar dan weet hij in elk geval dat jij er niet zo..

Communicatie

Communicatie: beter leren communiceren en luisteren

Geschreven door Albert Van Veen, coach Nijmegen en omgeving op 3, feb, 2015

793 keer gelezen

De kwaliteit van relaties en van de samenwerking wordt in hoge mate bepaald door de kwaliteit van de communicatie. Hoe beter we communiceren en luisteren, des te beter zal de relatie zijn en des te soepeler en efficiënter zal de samenwerking verlopen.

 Want:
 • .... alleen als je in een team de tijd neemt om verschillende visies en ideeën goed te bespreken en vervolgens samen keuzes maakt, kan excellent teamwork ontstaan.
 • .... alleen wanneer je als leidinggevende weerstand niet ‘wegmoffelt’ maar open met je medewerkers bespreekt, zullen de medewerkers niet alleen 'ja' zeggen, maar ook 'ja' doen.
 • .... alleen wanneer je op cruciale momenten in het gesprek met een..

Communicatie

Een moeilijk gesprek voeren met je medewerker: hoe doe je dat?

Geschreven door Mariëlle Damoiseaux, coach Nijmegen en omgeving op 1, feb, 2015

8.351 keer gelezen
Mijn blog over moeilijke gesprekken voeren, geschreven in januari 2015, heb ik nu -ruim een jaar later- uitgebreid met 10 praktische tips. Deze tips kunnen je helpen om moeilijke gesprekken die je als leidinggevende soms moet voeren, goed voor te bereiden.
 
Onlangs was ik als trainer uitgenodigd om teamleiders in het voortgezet onderwijs te trainen in gesprekstechnieken. We hadden een middag de tijd om te oefenen met het voeren van ‘moeilijke gesprekken’, gesprekken dus waar de teamleider tegenop zag, omdat er weerstand te verwachten was of omdat de teamleider in zijn rol als leidinggevende een spannend onderwerp aan de orde moest stellen. De training werd..

Coaching

Wat is coaching, vragen van coachees en ontwikkeltips

Geschreven door Albert Van Veen, coach Nijmegen en omgeving op 31, jan, 2015

4.041 keer gelezen
Coaching is een vorm van persoonlijke begeleiding. Hierbij helpt de coach een coachee om een vooraf vastgesteld ontwikkeldoel te realiseren.  Het doel van de coaching wordt door de coachee zelf bepaald, soms in overleg met de leidinggevende. Hierbij gaat het vaak om het ontwikkelen van competenties om de persoonlijke effectiviteit te vergroten.
 
Zo wil iemand bijvoorbeeld besluitvaardiger of klantgerichter worden, zijn of haar impact vergroten of efficiënter leren werken.
Zoek je een coach? Wij hebben een checklist waarmee je kunt beoordelen of iemand wel of niet een goede coach is voor jou. Deze kun je onderaan de blog gratis aanvragen.

Conflicten

Hoe voorkom je conflictescalatie als leidinggevende en werkgever?

Geschreven door Mariëlle Damoiseaux, coach Nijmegen en omgeving op 13, jan, 2015

260 keer gelezen

Creëer een PACT

Conflicten in het werk escaleren gemakkelijker dan dat ze constructief verlopen, zeker wanneer er sprake is van niet alleen een meningsverschil, maar ook een belangenverschil. Er zijn allerlei factoren die ervoor kunnen zorgen dat conflicten minder gemakkelijk uit de hand lopen. Deze factoren richten zich op het creëren van een constructieve ’conflictcultuur’, samengevat in de term PACT.

Leiderschap

Het belang van zelfbewustzijn en mensgerichte competenties voor excellent leiderschap

Geschreven door Albert Van Veen, coach Nijmegen en omgeving op 20, jun, 2014

267 keer gelezen

Onderzoek laat zien dat veel leidinggevenden best goed zijn in de taak- en resultaatgerichte aspecten van hun werk, maar dat de mensgerichte competenties van veel leidinggevenden vaak matig ontwikkeld zijn.

Mensgerichte competenties zijn echter hard nodig voor het onderhouden van goede relaties met medewerkers en het ontwikkelen en instandhouden van hun betrokkenheid en motivatie. Omdat leidinggeven in hoge mate mensenwerk is, is de vaststelling dat de mensgerichte vaardigheden vaak maar matig ontwikkeld zijn uiteraard zorgelijk.