Aanvragen gratis E-boek over de STAR methodiek

 Ebook_STAR_in_selectieinterview

E-boek STAR methodiek

Onder andere de volgende onderwerpen worden in het E-boek behandeld:

  • De elementen van de STAR methode
  • Het principe van 'gedrag voorspelt gedrag'
  • Wat zijn competenties?
  • Beoordelingsfouten vermijden met ORCWE
  • De opbouw van het STAR interview
  • Beschrijving van het soort vragen dat je in het STAR interview moet stellen.